A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Egyházi célú támogatási lehetőségek

Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában támaszkodik a társadalom legnagyobb értékközösség alkotóira, az egyházakra.

Erre tekintettel az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambuluma kimondja, hogy:  „A Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közösségek tevékenységét is.” [2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról]

Mindezzel összhangban a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja az, hogy az alábbi kategóriákban történő felhívások közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, amelyek az adott költségvetési év során az egyházi jogi személyek és vallási közösségek elsősorban hitéleti és közösségi célú beruházásaihoz, épület-felújításaihoz, valamint programjainak megvalósításához szükségesek.

Egyházi közösségi célú programok támogatása (KCP) 

Az Egyházi közösségi célú programok támogatása célja a közösségépítést szolgáló programok, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek, beruházások támogatása. A támogatás egyházi jogi személyek részére nyújtható egyedi támogatói döntés alapján.

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása (EÖR)

Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti és egyéb feladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít forrást. A támogatást műemlék és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki, püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-, közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használható fel. A támogatás egyházi jogi személyek részére nyújtható egyedi támogatói döntés alapján.

Vallási közösségek támogatása (VKT) 

A Vallási közösségek támogatása a nem bevett egyháznak minősülő, vallási tevékenységet végző szervezetek támogatását biztosítja, amely a működésüket, valamint a programjaik és beruházásaik megvalósítását – ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – segíti elő. A támogatás vallási egyesület, bejegyzett egyház, nyilvántartásba vett egyház részére nyújtható egyedi támogatói döntés alapján.

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek céltámogatása (KSZ)

A Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek céltámogatása fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek pasztorációs munkájának támogatására, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet alapján, az 5/2018. (XII.21.) TNM rendelet szabályai szerint.

Támogatások részbeszámolójával kapcsolatos dokumentumok: