A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 2021

1. Megvalósítható-e a 2019. és 2020. évi pályázat a következő 2021/2022-es tanévben?

 

Igen. A 2019. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”, az „Együttműködés középiskolák között” és a „Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak” című pályázati kiírások keretében támogatott pályázatok megvalósítási határideje az alábbiak szerint módosult:

A pályázat megvalósítási időszaka: 2019. június 16. – 2022. augusztus 31.

A pályázatok végső elszámolási határideje: 2022. szeptember 30.

 

A 2020. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”, az „Együttműködés középiskolák között” és a „Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak” című pályázati kiírások keretében támogatott pályázatok megvalósítási határideje az alábbiak szerint módosult:

A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15. – 2022. augusztus 31.”

A pályázatok végső elszámolási határideje: 2022. szeptember 30.

 

2. A 2019. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírásban van egy nyertes pályázatunk, azonban a pályázatot nyert diákok közben 8. évfolyamosok lettek és elballagtak az intézményből. Ebben az esetben átruházható a pályázat?

 

Igen, a 2019. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírás nyertes pályázatai átruházhatóak a 2021/2022. tanévben hetedikes vagy annak megfelelő évfolyam diákjai számára, abban az esetben, ha a nyertes hetedikes osztály nem tudta megvalósítani a kirándulást a 2019/2020-as, vagy 2020/2021-es tanévben, a nyertes pályázatban rögzített egyéb feltételekkel (helyszín, létszám stb.).

 

3. A 2020. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírásban melyik osztály utazhat, amennyiben a 2020/2021. tanévben a pályázat nem megvalósítható?

 

A 2021/2022. tanévben az érintett általános iskola 8. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő köznevelési intézmény 2. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény 4. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a tanulmányi kirándulás időpontjában a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon tanulók is részt vehetnek, akik a támogatási jogviszony létrejöttekor a pályázati kiírás 2.1. pont b) alpontja szerinti feltételeknek megfeleltek, azonban a kiadott támogatói okirat megvalósítási időszaka részben vagy egészben a 2021/2022. tanévre esik.

4. Abban az esetben, ha a kirándulás nem valósul meg, akkor az utazási iroda által felszámolt előleg, kötbér, bánatpénz elszámolható-e a pályázatban?

 

Nem, sajnos az elmaradt utazások tekintetében nincs lehetőség a beszámoló keretén belül előleg, bánatpénz, kötbér megfizetésének a támogatás terhére történő elszámolására. Kérjük, hogy az utazás szervezése során, valamint szerződéskötéskor – a későbbi hátrányos helyzet elkerülése érdekében – körültekintően járjanak el.

 

5. Hol tudok tájékozódni az aktuális beutazási információkról az egyes országok tekintetében?

 

A járványügyi helyzet folyamatosan változik az egyes országokban. Az aktuális utazási szabályokról a Konzuli Szolgálat honlapján, a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tudnak tájékozódni, ahol országokra bontva megtalálják a legfontosabb naprakész információkat.

 

6. A 2019. és a 2020. évi Határtalanul! program elnyert támogatási összegeihez lehet-e további támogatási összeget igényelni?

 

Nem, az elnyert támogatási összeghez további támogatás nem igényelhető. A projekt megvalósítása során a költségek átcsoportosítására van lehetőség (11. pont).

 

7. Várható-e 2021. évi Határtalanul! program pályázati kiírás?

 

Kérjük, ezzel kapcsolatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat, ahol naprakész információkat találnak: https://bgazrt.hu/tamogatasok/hatartalanul/ és https://hatartalanul.net/

 

8. Kell-e kérelmet benyújtani, ha változik a megvalósítási időszakon belül a kirándulás időpontja és milyen módon kell ezt megtenni?

 

Igen, a kirándulás időpontjának változását az EPER-en keresztül kell jelezni módosítási kérelem formájában. A módosítási kérelem benyújtására a „Beadott pályázatok” fülön az érintett pályázatot kijelölve, a „Módosítási kérelem” gombot megnyomva van lehetőség.

 

9. Részt vehetnek-e ugyanazon kísérők egy évben több Határtanul! programban is?

 

Igen, ugyanazon kísérők részt vehetnek több Határtalanul! programban is, akár ugyanabban a pályázati konstrukcióban is.

 

10. Kizárólag pedagógusok lehetnek kísérők?

 

Nem. Kísérőtanárként a tanulmányi kiránduláson részt vehet a pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asszisztens) is. A 2020. évtől a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” (HAT-20-01) című pályázati kiírás esetében szülők mellett kísérőként már nyugállományba vonult pedagógus is részt vehet abban az esetben, ha nincs elegendő pedagógus vagy oktatás-nevelést segítő személy a pályázó intézményben. Ebben az esetben utazásonként legfeljebb két szülő, vagy nyugállományba vonult pedagógus tervezhető, részükre az utazással kapcsolatos minden költség — a személyi költséget leszámítva — tervezhető és elszámolható.

 

11. A projekt megvalósítása során átcsoportosíthatók-e a költségek az egyes tételsorok között?

 

Az „Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul! program számára 2019.” című dokumentum 4.3.5. pontja és az „Általános pályázati és elszámolási útmutató a 2020. évi Határtalanul! program számára” című dokumentum 4.3.9. pontja szerint: „A kedvezményezett az alábbi esetekben eltérhet az elfogadott költségvetéstől anélkül, hogy az EPER-ben módosítási kérelmet kellene benyújtania:

  • a költségvetés fősoron belüli, alsorok (A1, A2…) közötti átcsoportosítás esetén,
  • a költségvetés egyes fősorai között (A, B) a benyújtott költségvetéshez képest

legfeljebb 10%-os eltérés esetén.

 

A kedvezményezettnek – a megvalósítási időszakon belül – az EPER-ben módosítási kérelmet kell benyújtani, és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) módosított támogatói okiratot ad ki, ha

  • a költségvetés egyes fősorai között a benyújtott költségvetéshez képest 10%-ot meghaladó átcsoportosítás szükséges;
  • a kedvezményezett olyan sorra kíván áttervezni, amelyre eredetileg nem tervezett, azaz a sor összege nulla forint.

 

12. Szeretnénk lemondani a pályázatot, mivel nem tudunk utazni, mi a teendő?

 

A támogatásról való lemondás esetén a kedvezményezett képviselője által aláírt írásbeli lemondó nyilatkozat fogadható el, amely tartalmazza a pályázat azonosító számát, a támogatás lemondással érintett összegét és a lemondásra vonatkozó indoklást. A lemondást az EPER-ben kell kezdeményezni, és a kinyomtatott, aláírt lemondó nyilatkozatot postai úton kell beküldeni az Alapkezelő részére. A támogatásból fel nem használt és lemondott összeg visszafizetését igazoló banki bizonylat hitelesített másolatát is kérjük postai úton megküldeni.

 

További kérdések esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: (+36-1) 795-5700

  • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
  • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig

Email: hatartalanul@bgazrt.hu

 

13. Elszámolással kapcsolatosan kihez fordulhatok segítségért?

 

Az Alapkezelő Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóságának ügyfélszolgálati elérhetőségei:

  • email cím: elszamolasok@bgazrt.hu
  • telefonszám: +36-1-795-3240 (kedden 9 és 11 óra között, csütörtökön 13 és 15 óra között).