A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Magyar Falu Program Kistelepülési üzletek támogatása

Tájékoztatás a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás című alprogram (KTÜJ-KP-1-2023) alapján nyújtott 2023. évi támogatások egyszerűsített elszámolásáról

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás című alprogram (KTÜJ-KP-1-2023) alapján nyújtott 2023. évi támogatások esetében a beszámolók benyújtásának határideje: 2024.03.01. A kapcsolódó beszámolókat eddig a határidőig szükséges benyújtani a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) és postai úton a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) részére.

A beszámolót az „Segédlet a kistelepülési üzletek támogatásához munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás 2023.” c. dokumentumban (a továbbiakban: Segédlet) foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.

 

A segédlet az alábbi linken érhető el:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Segédlet értelmében a KTÜJ-KP-1-2023 kódszámú alprogram esetében egyszerűsített beszámolási eljárás alkalmazására kerül sor. Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat a Segédlet 10. pontja tartalmazza.

 

A kedvezményezettnek a beszámoló részeként nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról. A nyilatkozatot a Segédlet 1. mellékletében szereplő „NYILATKOZAT a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás című alprogram (KTÜJ-KP-1-2023) alapján nyújtott 2023. évi támogatásoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (1a) bekezdése szerinti beszámolójához” elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: nyilatkozat) kitöltésével kell megtenni.

 

A nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozatban kért adatokat a támogatói okiratban foglalt adatoknak megfelelően szükséges megadni.

 

A nyilatkozat egy eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát szükséges benyújtani a beszámolóhoz a BGA Zrt. postázási címére.

 

A kedvezményezettnek – a nyilatkozat mellett – a pénzügyi elszámolás részeként kizárólag a NIR által generált számlaösszesítő eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be is az „Iratok” fülön. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

 

A nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a BGA Zrt. erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

 

Amennyiben a támogatási összeg egészével nem tud elszámolni, akkor a fel nem használt támogatás összegét a kedvezményezett köteles visszautalni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00362179-50000081 számú számlájára, az utalás közlemény rovatában feltüntetve a támogatás azonosítószámát. A fel nem használt támogatás visszautalását követően a beszámoló részeként a fel nem használt támogatás visszautalását alátámasztó nyitó- és záró egyenleggel ellátott bankszámlakivonat hitelesített másolatának, illetve a fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat kedvezményezett képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt eredeti példányának benyújtása szükséges. A fel nem használt támogatási összeg rögzítése a NIR-ben is szükséges.

 

A fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

További információért keressen bennünket bizalommal:

 

Kistelepülési üzletek támogatása elszámolással kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetősége:

telefon: +36 1 896 6888

szerdán: 14:00-16:00 óráig

pénteken: 9:00-11:00 óráig.

E-mail: kisbolt.elszamolasok@bgazrt.hu

 

Postacím:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1253 Budapest Pf. 36.

 

Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntessék fel a támogatás azonosítószámát!

 

Üdvözlettel:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása című pályázati kiíráshoz kapcsolódó, KTÜ-KP-1-2023 kódszámú támogatások egyszerűsített beszámolási rendjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati és elszámolási útmutató a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása című alprogramhoz c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) értelmében a KTÜ-KP-1-2023 kódszámú pályázati kiírás esetében egyszerűsített beszámolási eljárás alkalmazására kerül sor.

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 13. pontja tartalmazza.

Az útmutató az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/magyar_falu_program/2023/utmutato_KTU-KP-1-2023.pdf

A kedvezményezettnek a beszámoló részeként nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról.

A nyilatkozatot az Útmutató 1. mellékletében szereplő „a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása című alprogram (KTÜ-KP-1-2023) alapján nyújtott támogatásoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (1a) bekezdése szerinti beszámolójához” elnevezésű dokumentum kitöltésével kell megtenni.

A nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/magyar_falu_program/2023/nyilatkozat_beszamolohoz.pdf

A Kedvezményezettnek a pénzügyi elszámolás részeként kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

Az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a BGA Zrt. erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

További információért keressen bennünket bizalommal:

Kistelepülési üzletek támogatása elszámolással kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetősége:

telefon: +36 1 896 6888

szerdán: 14:00-16:00 óráig

pénteken: 9:00-11:00 óráig.

E-mail: kisbolt.elszamolasok@bgazrt.hu

Postacím:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1253 Budapest Pf. 36.

Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntesse fel a pályázati azonosítószámot!

Üdvözlettel:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tájékoztatás a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása – munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott 2022. évi támogatás elszámolásához

A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (továbbiakban: NIR) felületén megnyitásra került a kistelepülési üzletek támogatása munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott 2022. évi támogatás elszámolási felülete.

A beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján elérhető „Elszámolási Útmutató a kistelepülési üzletek támogatásához” c. dokumentum (továbbiakban: Útmutató), amely az alábbi linken érhető el:

 

 

A támogatással történő elszámolás határideje: 2023.01.15.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Útmutató 3.5. pontjában szereplő záradékolás szövegében a támogatáshoz kapcsolódó évszám módosítása szükséges, így az alábbi záradék feltüntetését kérjük a számviteli bizonylatokon: Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett a kistelepülési üzletek támogatása című alprogramra <az elszámolással érintett összeg értéke forintban> forint összegben elszámolásra, benyújtásra került.”.

A NIR által beküldésre kiválasztott bizonylatokhoz kapcsolódóan kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek benyújtani postai úton:

 

  • munkaszerződés (szerződésmódosítás) hitelesített másolata,
  • záradékolt bérszámfejtő jegyzék (bérkarton, kifizetési jegyzék, fizetési ív stb.) hitelesített másolata;
  • a nettó bér pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatok (bankszámlakivonat, kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolata;
  • a munkáltatót és a munkavállalót terhelő közterhek kifizetését igazoló, az elszámolni kívánt munkáltatói közterhek erejéig záradékolt bankszámlakivonat hitelesített másolata.

Kérjük, hogy a NIR-ben generált aláírt számlaösszesítő eredeti példányát, illetve a támogatással érintett üzlet nyitvatartási idejét a megvalósítási időszakban alátámasztó jegyzői igazolás eredeti példányát is szíveskedjenek beküldeni postai úton és feltölteni a NIR-be.

Amennyiben a támogatási összeg egészével nem áll módjukban elszámolni, úgy a támogatás fel nem használt részét kérjük visszautalni szíveskedjenek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00362179-50000081 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Az utalás közlemény rovatában kérjük, tüntessék fel a támogatás azonosítószámát. A fel nem használt támogatás visszautalását követően a beszámoló részeként az utalást alátámasztó nyitó- és záró egyenleggel ellátott bankszámlakivonat hitelesített másolatának, illetve a fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat eredeti példányának benyújtása szükséges, a fel nem használt támogatási összeg rögzítése a NIR-ben is szükséges.

A fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

 

 

Amennyiben bármilyen egyéb kérdésük merülne fel az elszámolást érintően, állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: + 36 1 896 6888

szerdán délután 14-től 16 óráig,

péntek  délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: kisbolt.elszamolasok@bgazrt.hu

 


Megnyitásra került a kistelepülési üzletek támogatásához kapcsolódó elszámolási felület a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (továbbiakban: NIR), így a rendszerbe történő belépést követően lehetséges a beszámoló rögzítése.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NIR-ben csupán a támogatási összeggel szükséges elszámolni. Ezt követően a NIR automatikusan kiválasztja a beszámolóhoz benyújtandó számlákat, számviteli bizonylatokat. Kérjük, hogy a NIR-ből kinyomtatott és a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja által aláírt eredeti számlaösszesítő mellett kizárólag a kiválasztott számlákat, számviteli bizonylatokat és a hozzátartozó dokumentumokat szíveskedjen benyújtani postai úton.

A saját forrással történő elszámolási kötelezettséget az erre a célra szolgáló számlaösszesítő kitöltésével, illetve annak a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja által aláírt, eredeti példányának postai úton történő megküldésével tudja teljesíteni. A kitöltendő számlaösszesítőt a jelen e-mailben szereplő linkre kattintva érheti el. Emellett kérjük, hogy a saját forráselszámolására benyújtott számlaösszesítőben szereplő legmagasabb összegre záradékolt számlának, illetve a kapcsolódó elszámolási dokumentumoknak a hitelesített másolatait is szíveskedjen benyújtani felénk postai úton a beszámoló részeként.

A beszámoló rögzítésének megkezdése előtt mindenképpen javasoljuk a NIR felhasználói kézikönyvnek, illetve az elszámolási útmutatónak az áttekintését.

 

AZ ELSZÁMOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

 

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján a Támogató a támogatásban részesült üzletekben alkalmazott személy/személyek munkabéréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez – a kedvezményezett kérelmére – nyújt támogatást 2022-ben.

A kérelem kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) nyújtható be.

A kérelem rögzítésének megkezdése előtt mindenképpen javasoljuk a NIR felhasználói kézikönyv, illetve SEGÉDLET a kistelepülési üzletek munkáltatói járulékok támogatásához című dokumentum áttekintését.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: