A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Magyar Falu Program Kistelepülési üzletek támogatása

Tájékoztatás a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása – munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott 2022. évi támogatás elszámolásához

A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (továbbiakban: NIR) felületén megnyitásra került a kistelepülési üzletek támogatása munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott 2022. évi támogatás elszámolási felülete.

A beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján elérhető „Elszámolási Útmutató a kistelepülési üzletek támogatásához” c. dokumentum (továbbiakban: Útmutató), amely az alábbi linken érhető el:

A támogatással történő elszámolás határideje: 2023.01.15.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Útmutató 3.5. pontjában szereplő záradékolás szövegében a támogatáshoz kapcsolódó évszám módosítása szükséges, így az alábbi záradék feltüntetését kérjük a számviteli bizonylatokon: Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett a kistelepülési üzletek támogatása című alprogramra <az elszámolással érintett összeg értéke forintban> forint összegben elszámolásra, benyújtásra került.”.

A NIR által beküldésre kiválasztott bizonylatokhoz kapcsolódóan kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek benyújtani postai úton:

  • munkaszerződés (szerződésmódosítás) hitelesített másolata,
  • záradékolt bérszámfejtő jegyzék (bérkarton, kifizetési jegyzék, fizetési ív stb.) hitelesített másolata;
  • a nettó bér pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatok (bankszámlakivonat, kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolata;
  • a munkáltatót és a munkavállalót terhelő közterhek kifizetését igazoló, az elszámolni kívánt munkáltatói közterhek erejéig záradékolt bankszámlakivonat hitelesített másolata.

Kérjük, hogy a NIR-ben generált aláírt számlaösszesítő eredeti példányát, illetve a támogatással érintett üzlet nyitvatartási idejét a megvalósítási időszakban alátámasztó jegyzői igazolás eredeti példányát is szíveskedjenek beküldeni postai úton és feltölteni a NIR-be.

Amennyiben a támogatási összeg egészével nem áll módjukban elszámolni, úgy a támogatás fel nem használt részét kérjük visszautalni szíveskedjenek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00362179-50000081 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Az utalás közlemény rovatában kérjük, tüntessék fel a támogatás azonosítószámát. A fel nem használt támogatás visszautalását követően a beszámoló részeként az utalást alátámasztó nyitó- és záró egyenleggel ellátott bankszámlakivonat hitelesített másolatának, illetve a fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat eredeti példányának benyújtása szükséges, a fel nem használt támogatási összeg rögzítése a NIR-ben is szükséges.

A fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

Amennyiben bármilyen egyéb kérdésük merülne fel az elszámolást érintően, állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: + 36 1 896 6888

szerdán délután 14-től 16 óráig,

péntek  délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: kisbolt.elszamolasok@bgazrt.hu


Megnyitásra került a kistelepülési üzletek támogatásához kapcsolódó elszámolási felület a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (továbbiakban: NIR), így a rendszerbe történő belépést követően lehetséges a beszámoló rögzítése.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NIR-ben csupán a támogatási összeggel szükséges elszámolni. Ezt követően a NIR automatikusan kiválasztja a beszámolóhoz benyújtandó számlákat, számviteli bizonylatokat. Kérjük, hogy a NIR-ből kinyomtatott és a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja által aláírt eredeti számlaösszesítő mellett kizárólag a kiválasztott számlákat, számviteli bizonylatokat és a hozzátartozó dokumentumokat szíveskedjen benyújtani postai úton.

A saját forrással történő elszámolási kötelezettséget az erre a célra szolgáló számlaösszesítő kitöltésével, illetve annak a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja által aláírt, eredeti példányának postai úton történő megküldésével tudja teljesíteni. A kitöltendő számlaösszesítőt a jelen e-mailben szereplő linkre kattintva érheti el. Emellett kérjük, hogy a saját forráselszámolására benyújtott számlaösszesítőben szereplő legmagasabb összegre záradékolt számlának, illetve a kapcsolódó elszámolási dokumentumoknak a hitelesített másolatait is szíveskedjen benyújtani felénk postai úton a beszámoló részeként.

A beszámoló rögzítésének megkezdése előtt mindenképpen javasoljuk a NIR felhasználói kézikönyvnek, illetve az elszámolási útmutatónak az áttekintését.

AZ ELSZÁMOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján a Támogató a támogatásban részesült üzletekben alkalmazott személy/személyek munkabéréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez – a kedvezményezett kérelmére – nyújt támogatást 2022-ben.

A kérelem kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) nyújtható be.


A kérelem rögzítésének megkezdése előtt mindenképpen javasoljuk a NIR felhasználói kézikönyv, illetve SEGÉDLET a kistelepülési üzletek munkáltatói járulékok támogatásához című dokumentum áttekintését.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: