A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Gyakran ismételt kérdések 2020

1. Mi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hivatalos állásfoglalása a koronavírussal kapcsolatosan? Elhalaszthatjuk-e a kirándulásunk időpontját?

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § f) pontjában foglaltak alapján „a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani”, így a Határtalanul programot is felfüggesztették.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul program nyílt és meghívásos pályázatai esetében is kezdeményezi a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottságnál a megvalósítási időszak 2020. október 31-re, az elszámolási határidőnek pedig 2020. november 30-ra történő meghosszabbítását. Ez lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek erre irányuló egyedi módosítási kérelme alapján kitolódjon a támogatás felhasználása. A határidő-módosítási kérelmeket nyílt pályázat esetében az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER), meghívásos pályázat esetében papír alapon a BGA Zrt.-hez kérjük benyújtani. A benyújtott kérelmek alapján –a határidő általános meghosszabbítását jóváhagyó bizottsági döntést követően – egyedileg kezeljük a módosításokat.

A veszélyhelyzet miatti kormányzati döntések részletei kapcsán az érdekelteket folyamatosan tájékoztatjuk. Javasoljuk, hogy a járványügyi helyzet alakulásával kapcsolatos, naprakész hivatalos információkért és hatósági intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatókért a koronavirus.gov.hu honlap híreit is kísérje figyelemmel!

2. Hogyan lehet megelőzni azt, hogy Kárpátalján ne legyen hosszadalmas a várakozás a határon?

Javasoljuk, hogy lehetőleg a Kárpátaljára tervezett utazások esetében a határátlépést hétköznapokra tervezzék, amikor várhatóan enyhébb a forgalom a határátkelőn.

3. A 2020. évi pályázatokat milyen felületen kell benyújtani?

A 2020. évi pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési-és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) felületen kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

4. évi regisztrációs nyilatkozatot EPER-ben szükséges-e újra beküldeni?

Ha a korábbi pályázónak változtak az adatai, neki az EPER felületen a Saját adatokban el kell végezni a módosításokat, mentés után új regisztrációs nyilatkozatot nyomatatni és postai úton megküldeni az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére (1253 Budapest, Pf. 70.). A regisztrációs nyilatkozaton úgy kell feltüntetni, hogy a Székhely a fenntartó/kötelezettségvállaló címe, míg a Levelezési cím az iskoláé legyen.

Az a pályázó, aki még egyáltalán nem regisztrált EPER-ben, annak kötelező kitölteni a regisztrációs nyilatkozatot és a törvényes képviselő aláírásával hitelesítve, postai úton beküldeni.

Annak a pályázónak, akit nem érintenek az adatváltozások és volt már korábban regisztrációja, annak nincs teendője.

5. Kell-e a pályázat benyújtása során bármit is papír alapon beküldeni?

Csak a regisztrációs nyilatkozatot kérjük papír alapon, postai úton beküldeni, minden mást az EPER felületen, elektronikusan kell feltölteni.

6. Ki írja alá az általános nyilatkozatot állami fenntartású intézmények esetén?

Állami fenntartású intézmények esetén a nyilatkozatot a fenntartónak (például a Tankerületi Központ vagy a Szakképzési Centrum vezetőjének) kell aláírnia. Kivételt képez, ha az iskola önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

7. Hogyan és milyen programelemet kell feltüntetni a pályázatban?

A 2020-as pályázati felhívásokban a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek és a Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak keretén belül egy, az Együttműködés középiskolásoknak keretén belül pedig kettő programelemet kötelező legalább megvalósítani.  A programot napi bontásban kell feltüntetni a pályázat beadásakor.

8. Szerezhető-e a programokhoz kapcsolódóan pluszpont?

Igen, a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek és a Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak programoknál plusz pontot ér, ha közös tevékenységet végeznek egy külhoni csoporttal; ha részt vesznek egy rendhagyó tanórán a Magyarság Házában; ha a nemzeti önazonosságtudat megőrzésében és erősítésében kiemelt jelentőséggel bíró, határon túli történelmi vagy kulturális helyszínt látogatnak meg (Kárpát-medencei Bakancslistán szereplő helyszínek és/vagy a Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvben szereplő tematikus útvonal javaslatok.) illetve, ha témanapot szerveznek a nemzeti összetartozás témájában vagy a Nemzeti Összetartozás Napján.

9. Hány elemet kell választani a Kárpát-medencei Bakancslistáról, hogy megszerezhető legyen a két pont?

Legalább egy elemet kell választaniuk a pályázóknak, de természetesen többet is lehet.

10. Hány kísérő vihető az utazásra?

Minden megkezdett 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Például ha 23 tanuló utazik, akkor 3 kísérő költségei, ha 32 fő, akkor 4 kísérő számolhatóak el. Speciális igényű tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázatban alátámasztja.

11. Csak pedagógusok lehetnek kísérők?

A 2020. évtől kísérőtanárként részt vehet a kiránduláson a pályázó alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asszisztens) is. A „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázat esetén, ha nincs elegendő pedagógus és segítő személy, akkor indokolt esetben legfeljebb két szülő vagy nyugdíjas pedagógus is részt vehet az utazáson. Ebben az esetben a szülők és a nyugdíjas pedagógusok a kísérők számába beletaroznak, és számukra minden költséget el lehet számolni, kivéve a személyi költséget.

12. Részt vehetnek-e a kísérők egy évben több Határtanul! programban is?

Igen, a kísérők részt vehetnek több Határtalanul! programban is, akár ugyanabban a pályázati konstrukcióban.

13. Minden utazó kísérő számára tervezhető a napidíj vagy csak 3 kísérő számára?

A 2020. évben is háromnál több kísérőnek is tervezhető napidíj, amennyiben az belefér a támogatási keretbe. Szülő kísérő és nyugdíjas pedagógus számára napidíj nem tervezhető.

14. Két magyarországi iskola közösen szeretne pályázatot benyújtani, kell erről valamilyen dokumentumot, együttműködési megállapodást csatolni a pályázathoz?

Igen, a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázatnál ebben az esetben csatolni kell a pályázathoz az Együttműködési megállapodást.

15. Nagyon kevés hetedik osztályos tanuló van az iskolánkban, hogyan nyújthatnánk be mégis pályázatot?

Javaslatok, melyek segíthetnek a kérdés megoldásában:

  • Amennyiben több hetedikes osztály van, a hetedikes osztályok közösen pályázzanak, és együtt utazzanak,
  • Együttműködés szomszédos kis iskolákkal, közös pályázatbeadás (az EPER-ben fel kell tüntetni a közreműködő pályázót).

16. Az osztályom most (a pályázat benyújtásakor) 6. évfolyamos, tanulmányi kirándulásra jövőre utaznánk, vagyis akkor az osztályom már 7. évfolyamos lesz. Mi számít a pályázati kiírásban 7. évfolyamnak?

A Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (HAT-20-01) kiírás 7. évfolyamra vonatkozó követelménye az utazás időpontjára vonatkozik: a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákoknak a kiutazás időpontjában kell 7. évfolyamba (általános iskola 7. évfolyama/hatosztályos gimnázium 1. évfolyama/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyama) járnia. A kérdésben szereplő osztály tehát megfelel a feltételeknek.

17. Magyarországi középiskola működhet-e együtt külhoni gimnáziummal, vagy csak azonos típusú képzést folytató intézménnyel megengedett az együttműködés?

A közös együttműködésre vonatkozóan nincs megkötés ilyen szempontból, eltérő típusú intézmények között is lehetséges az együttműködés. Ukrajna, Szlovénia és Horvátország esetében együttműködő szervezetként bevonható az ott honos, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó civil vagy egyházi szervezet is.

18. Miben tudnak segítséget nyújtani a külhoni kapcsolattartók az utazóknak?

A megadott külhoni kapcsolattartók pl. segíthetik a kapcsolatfelvételt külhoni partneriskolával, kérésre partneriskolát tudnak javasolni az adott országban és segíthetnek az esetleges nyelvi akadályok leküzdésében is. Minden más kérdésben a Határtalanul! program budapesti ügyfélszolgálatát tudják megkeresni a pályázók.

19. Az idegenvezető tiszteletdíja szerepeltethető-e a költségek között?

Igen, a Programokhoz kapcsolódó költségsoron tervezhető ilyen költség.

20. Az útiköltségre csak a 450 Ft/km díjjal lehet tervezni?

A támogatási összeget meghatározó képletben a 450 Ft/km csak átalánydíj, amely a támogatás maximális összegének megállapításához szükséges. Magában a költségvetésben az útiköltség ennél magasabb és alacsonyabb összeggel is tervezhető.

21. Két pályázatot szeretnék benyújtani, úgy, hogy a csoportok közösen utazzanak egy busszal. Van-e ennek akadálya?

Nincs akadálya a közös utazásnak, viszont ebben az esetben elszámoláskor az utazási költséget tartalmazó számlát záradékolni kell mindkét pályázati azonosítóval, megosztva annak összegét és a kilométerszámot is a két pályázat között.

22. Egy pályázat esetén utazhat-e a csoportunk a létszámot megosztva, egyszerre két buszt is igénybe véve?

Igen, egy pályázatban a csoport utazhat két külön járművön egyszerre, ha azt a csoport létszáma indokolja és a megítélt támogatási összeg keretébe belefér.

23. Autópálya- és benzinköltség, valamint a sofőr napidíja, szállás- és étkezési költségei elszámolhatók-e a pályázat terhére?

Saját autóbusszal történő utazás esetén számolhatók el a fenti költségek. Amennyiben bérelt autóbusszal utaznak, magának a bérlés díjának kell tartalmaznia minden elemet, egyéb költség nem számolható el.

24. A projekt megvalósítása során átcsoportosíthatók-e a költségek az egyes tételsorok között?

Az Általános pályázati és elszámolási útmutató a 2020. évi Határtalanul! program számára 4.3.9. pontja szerint: „A kedvezményezett az alábbi esetekben eltérhet az elfogadott költségvetéstől anélkül, hogy az EPER-ben módosítási kérelmet kellene benyújtania:

  • a költségvetés fősoron belüli, alsorok (A1, A2…) közötti átcsoportosítás esetén,
  • a költségvetés egyes fősorai között (A, B) a benyújtott költségvetéshez képest
  • legfeljebb 10%-os eltérés esetén.

A kedvezményezettnek az EPER-ben módosítási kérelmet kell benyújtania abban az esetben, ha a költségvetés egyes fősorai között a benyújtott költségvetéshez képest 10%-ot meghaladó átcsoportosítás szükséges.”

25. A munkáltatót terhelő járulékok rögzítése az EPER felületen hogyan történik?

A személyi költség kifizetéséhez tartozó, munkáltatót terhelő járulék külön költségvetési soron tervezhető, tehát ez a tétel nem csökkenti a maximum bruttó 70.000,- Ft projektvezetői tiszteletdíjat és a maximum bruttó 15.000,- Ft/fő/nap kísérőtanári napidíjat.