A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. június 23.

Search
Close this search box.

Nemzetiségi támogatások

Nemzetiségi támogatások

2018. szeptember 1-jétől a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségek esetében a támogatások kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vette át. A roma nemzetiségi önkormányzati támogatások kezelése továbbra is az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél történik.

A nemzetiségi támogatások célja, hogy a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

Támogatást a következő pályázati kategóriákban lehet igényelni:

Nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása (NCIV)

A nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések költségvetési támogatása (NKUL)

Nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó tevékenységeinek, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása, valamint a közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Nemzetiségi táborok költségvetési támogatása (NTAB)

A nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyek célja legalább a következők valamelyike: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység.

 

Feladatalapú és működési támogatások

A pályázatok mellett az egyedi támogatások kezelése és a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak kezelése is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. feladata.

 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú és működési támogatása jogszabály alapján nyújtott nemzetiségi támogatás. A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) számára. E két költségvetési támogatás szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.

Feladatalapú támogatás

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és  – amennyiben a közmeghallgatás megtartására nem a négy  képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A támogatás célja a mindenkori vonatkozó jogszabályban előírt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozása.

A Támogató a támogatást két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig folyósítja a Kincstár útján.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Működési támogatás

Egész éves támogatásra a költségvetési év január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő működési költségek fedezetére valamint a vonatkozó jogszabályban előírt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

A települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

  • 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de legfeljebb ötven fő,
  • 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

  • egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,
  • kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,
  • négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a Támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

A támogatás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A Támogató a támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a Kincstár útján.

Az aktuális pályázati felhívásokat ide kattintva tudják megtekinteni:

Támogatásokkal kapcsolatos elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat:

Nemzetiségi (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiségi támogatások ügyfélszolgálata:

telefon: +36 1 795 5400

E-mail.: nemzetiseg@bgazrt.hu

Telefonos elérhetőség: minden munkanap 9-12 óra között.

 

Nemzetiségi támogatások elszámolásai

Telefon: +36 1 795 4640

E-mail: nemzetiseg.elszamolasok@bgazrt.hu

Telefonos elérhetőség: minden munkanap 9-11 óra között.

 

Nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatások elszámolásai:

Telefon: +36 1 896 7254

Email: mukfel.elszamolasok@bgazrt.hu

HÍREK