A közelmúltban a 2023. évi támogatásra vonatkozó hamis felhívás terjedt el az Interneten és több plébánia, parókia, egyházközség és nemzetiségi közösség is kapott megtévesztő megkeresést ennek kapcsán.

Ezekben az egyházi és nemzetiségi támogatások biztosítása érdekében önerő megfizetését kérik, amelyhez már hamis támogatói okiratot is készítenek és hamis bankszámlaszámot is megadnak.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága kizárólag csak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n (a továbbiakban: Támogatáskezelőn) keresztül biztosít támogatásokat.

A Támogatáskezelő pedig kizárólag saját honlapján teszi közzé az egyházi támogatásokra vonatkozó felhívásokat.

Jelenleg nincs aktuális felhívás, amelyre kérelmeket lehetne benyújtani.

A Miniszterelnökség és a Támogatáskezelő megtette a jogi lépéseket a megtévesztésre irányuló felhívás kapcsán. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a hamis, önerő megfizetését is kérő tájékoztatásokat mindenki szíveskedjék figyelmen kívül hagyni, így értelemszerűen senki ne utaljon pénzt a megadott bankszámlaszámra, és semmilyen adatát ne adja meg a csaló személyek részére.

2023.12.05.