A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. július 20.

Search
Close this search box.

Munkatársak

Kántor Zoltán, PhD., szociológus, politológus – 1968, Temesvár

igazgató

Telefon: +36 1 795 6209

E-mail: zoltan.kantor@bgazrt.hu

A Temesvári Tudományegyetemen 1995-ben szociológiai, a Közép-Európai Egyetemen 1996-ban politikatudományi diplomát szerzett. 2000-ben az ELTE Ethnic and Minority Studies program diplomáját szerezte meg. Az 1998/99-es tanévben az Edinburgh-i egyetemen volt ösztöndíjas. Doktori disszertációját (ELTE; politikatudomány) a magyar állam és a külhoni magyarok viszonyából írta.

Kutatási területe a nacionalizmus, a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarság, Románia bel- és külpolitikája. Tanulmányai Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Németországban, az Egyesült Államokban, Japánban, Spanyolországban, Szlovéniában, Oroszországban, jelentek meg. Mintegy tíz kötetet szerkesztett.

Korábban a Regio, majd a Kisebbségkutatás, illetve az angol nyelven megjelenő Regio, később a Minority Studies folyóirat szerkesztője volt. A Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies szerkesztője.

1999-től a Teleki László Intézetben, 2006-től a Magyar Külügyi Intézetben dolgozott. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet oktatója. A Babes-Bolyai Tudományegyetemen vendégoktatója.

A Rákóczi Szövetség Tanácsadó testületének tagja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskola törzstagja.

2013-ban, a Temesvári Szórvány Alapítvány „Pro Minoritate” díjában részesült

2016-ban, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által osztott, Lőrincz Csaba-díjban részesült

2019-ben, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

Nyelvismeret: angol, román, német

Kántor Zoltán publikációs listája

Gazsó Dániel, PhD., kulturális antropológus, diaszpórakutató – 1984, Budapest

kutatási referens

E-mail: daniel.gazso@bgazrt.hu

Telefon: +3617951589

Felsőfokú tanulmányait 2004 és 2011 között a Granadai Egyetem (Spanyolország) ösztöndíjas hallgatójaként filozófia (BSc), kulturális és szociálantropológia (MSc), valamint békekutatás (peace research – posztgraduális továbbképzés) szakokon végezte. A 2006–2007-es tanévben Erasmus ösztöndíjasként a Sorbonne Egyetem hallgatója volt Párizsban. 2011-ben kutató gyakornoka volt az Institute for Ethnic Studies kutatóközpontnak (Ljubljana, Szlovénia). 2014-ben a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként fél évig a Chilei–Magyar Kulturális Egyesület közösségépítő munkáját segítette Dél-Amerikában. Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és anyaországa című doktori (PhD) értekezését 2020-ban védte meg a PPKE BTK Politikaelméleti Doktori Iskolában summa cum laude minősítéssel.

2015-től a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási referense. Feladatai közé tartoznak a migrációs eredetű diaszpóraközösségek kialakulásával, intézményesülésével és anyaországi támogatásával, valamint a kisebbségi autonómiák nyugat-európai vetületeivel kapcsolatos kutatások és rendezvények előkészítése, megszervezése és kivitelezése; továbbá a kutatóintézet kiadványainak gondozása. Alapító társszerkesztője a Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies tudományos folyóiratoknak.

Kutatói és szerkesztői tevékenysége mellett 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának külső óraadójaként társadalomelméleti és hatalomelméleti alapismereteket tanít több tantárgy keretében, nappali és levelező képzésen egyaránt. Előadóként rendszeresen szerepel továbbá hazai és nemzetközi konferenciákon, nyári egyetemeken és szakmai továbbképzéseken.

Nyelvismeret: spanyol, angol, francia

Gazsó Dániel publikációs listája

Ferenc Viktória, PhD., nyelvész, szociolingvista – 1984, Ungvár

kutatási referens

E-mail: viktoria.ferenc@bgazrt.hu

Telefon: +36303512608

Felsőfokú diplomát a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és történelem szakán szerzett 2006-ban, majd a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója lett. Doktori disszertációját a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás nyelvpolitikai kihívásairól írta. PhD fokozatát 2014-ben szerezte meg az alkalmazott nyelvtudomány területén.

2013-tól a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Feladatai közé tartozik az ukrajnai és kárpátaljai, nemzetpolitikai szempontból jelentős események figyelemmel kísérése, a Kárpátaljával kapcsolatos kutatások lebonyolítása és kiértékelése, valamint a külhoni magyarok nyelvhasználata, anyanyelvi oktatása szempontjából releváns kutatások koordinálása, elemzések, publikációk készítése e témában. Tagja a Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies folyóiratok szerkesztőségének.

Nyelvismeret: angol, spanyol, ukrán

Ferenc Viktória publikációs listája

Nagy Ildikó – 1999, Dunaszerdahely

kutatási referens

E-mail: ildiko.nagyova@bgazrt.hu

Telefon: +36204457681

Alapképzését a győri Széchenyi István Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán végezte és jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterképzésének végzős hallgatója. Az egyetem mellett a felvidéki Esterházy Akadémia végzős hallgatója.

Feladatai közé az intézet kutatásainak segítése, valamint a külhoni sajtó figyelése tartozik.

Nyelvismeret: angol, szlovák

Mile Csilla, szakmai titkár – 1980, Tatabánya

E-mail: csilla.mile@bgazrt.hu

Telefon: +3617954614

Felsőfokú diplomát 2002-ben a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola szociálpedagógus-művelődésszervező szakán szerzett.

2023-ban lett a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Feladata az intézet adminisztrációs ügyeinek intézése, rendezvények szervezése és lebonyolítása, kutatási projektek menedzselése. A Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies folyóiratok szerkesztőségi titkára.

Nyelvismeret: német

Rákóczi Krisztián, politológus – 1981, Dunaszerdahely

kommunikációs és kutatási referens

E-mail: krisztian.rakoczi@bgazrt.hu

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának politológia szakán folytatta.2008 és 2010 között a Nézőpont Intézet ösztöndíjasa gyakornoka, majd főállású munkatársa. Főbb kutatási területei a cseh és a szlovák belpolitika, valamint a magyar nemzetpolitika voltak. 2011 első felében a Kitekintő.hu külpolitikai hírportál munkatársa.

2011-től, megalakulása óta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, feladata a szlovákiai belpolitika és a felvidéki magyar politika elemzése, az anyaországi és a felvidéki sajtó szemlézése, az Intézet gyakornoki programjának koordinálása, valamint az NPKI honlapjának szerkesztése.

Rákóczi Krisztián publikációs listája

Külső munkatársak:

Illyés Gergely, politológus – 1985, Székelyudvarhely

Tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) politikatudományi szakán folytatta, alapfokú diplomáját 2008-ban itt szerezte. 2009-ben diplomázott a BBTE Jogi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának közös uniós jogi mesterképzésén.2009-től politikai tanácsadóként és politikai elemzőként tevékenykedik, 2011-től, megalakulása óta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa. Feladata az erdélyi magyar politika és a román belpolitika elemzése.