A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Munkatársak

Munkatársak

 

Az NPKI munkatársainak publikációi
  
Az NPKI munkatársainak előadásai

 

Kántor Zoltán, PhD., szociológus, politológus – 1968, Temesvár

igazgató

Telefon: +36 1 795 6209

E-mail: zoltan.kantor@bgazrt.hu

A Temesvári Tudományegyetemen 1995-ben szociológiai, a Közép-Európai Egyetemen 1996-ban politikatudományi diplomát szerzett. 2000-ben az ELTE Ethnic and Minority Studies program diplomáját szerezte meg. Az 1998/99-es tanévben az Edinburgh-i egyetemen volt ösztöndíjas. Doktori disszertációját (ELTE; politikatudomány) a magyar állam és a külhoni magyarok viszonyából írta.

Kutatási területe a nacionalizmus, a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarság, Románia bel- és külpolitikája. Tanulmányai Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Németországban, az Egyesült Államokban, Japánban, Spanyolországban, Szlovéniában, Oroszországban, jelentek meg. Mintegy tíz kötetet szerkesztett.

Korábban a Regio, majd a Kisebbségkutatás, illetve az angol nyelven megjelenő Regio, később a Minority Studies folyóirat szerkesztője volt. A Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies szerkesztője.

1999-től a Teleki László Intézetben, 2006-től a Magyar Külügyi Intézetben dolgozott. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet oktatója. A Babes-Bolyai Tudományegyetemen vendégoktatója.

A Rákóczi Szövetség Tanácsadó testületének tagja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskola törzstagja.

2013-ban, a Temesvári Szórvány Alapítvány „Pro Minoritate” díjában részesült

2016-ban, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által osztott, Lőrincz Csaba-díjban részesült

2019-ben, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

Nyelvismeret: angol, román, német

 

Gazsó Dániel, kulturális antropológus, diaszpórakutató – 1984, Budapest

kutatási referens

E-mail: daniel.gazso@bgazrt.hu

Telefon: +3617951589

Felsőfokú tanulmányait a Granadai Egyetemen (Spanyolország) végezte. 2006/07. tanévben Erasmus ösztöndíjas volt a Sorbonne Egyetem filozófia szakán (Párizs, Franciaország). 2011-ben kutató gyakornoka volt az Institute for Ethnic Studies kutatóközpontnak (Ljubljana, Szlovénia). 2014-ben a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa volt Chilében. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorjelöltje.

2015-től a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási referense. Feladatai közé tartoznak a migrációs eredetű diaszpóraközösségek kialakulásával, intézményesülésével és anyaországi támogatásával, valamint a kisebbségi autonómiák nyugat-európai vetületeivel kapcsolatos kutatások és rendezvények előkészítése, megszervezése és kivitelezése; továbbá a kutatóintézet kiadványainak gondozása. Alapító társszerkesztője a Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies folyóiratoknak.

2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának külső óraadója: társadalomtudományi alapismereteket oktat több tantárgy keretében nappali és levelező képzésen egyaránt.

Nyelvismeret: spanyol, angol, francia

Gazsó Dániel publikációs listája

 

Ferenc Viktória, PhD., nyelvész, szociolingvista – 1984, Ungvár

kutatási referens

E-mail: viktoria.ferenc@bgazrt.hu

Telefon: +36303512608

Felsőfokú diplomát a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és történelem szakán szerzett 2006-ban, majd a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója lett. Doktori disszertációját a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás nyelvpolitikai kihívásairól írta. PhD fokozatát 2014-ben szerezte meg az alkalmazott nyelvtudomány területén.

2013-tól a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Feladatai közé tartozik az ukrajnai és kárpátaljai, nemzetpolitikai szempontból jelentős események figyelemmel kísérése, a Kárpátaljával kapcsolatos kutatások lebonyolítása és kiértékelése, valamint a külhoni magyarok nyelvhasználata, anyanyelvi oktatása szempontjából releváns kutatások koordinálása, elemzések, publikációk készítése e témában. Tagja a Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies folyóiratok szerkesztőségének.

Nyelvismeret: angol, spanyol, ukrán

 

Vita Emese, szociológus – 1989, Marosvásárhely (doktorandusz, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

kutatási referens

E-mail: emese.vita@bgazrt.hu

Telefon: +3618963951

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia szakán 2013-ban szerzett alapdiplomát, 2015-től a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetében tanult szervezet- és gazdaságszociológia szakirányon.  2016-tól a BBTE Szociológia Doktori Iskola hallgatója, disszertációját a párkapcsolatok szociológiájának témakörében írja. Kutatásaiban családszociológiai és ifjúsági kérdésekkel, illetve oktatási témákkal foglalkozik.

Nyelvismeret: angol, román

Vita Emese publikációs listája

 

Fülöp Izabella – 1995, Gyergyószentmiklós

kutatási referens

E-mail: Izabella.fulop@bgazrt.hu

Telefon: +3618963649

Felsőfokú diplomáját Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szerezte Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakon. Tanulmányai befejezte után szakmai gyakorlaton vett részt a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben, így 2017 augusztusától csapatunk tagja. Fő feladata elsősorban a munkatársak kutatói munkájának segítése. Továbbá a magyarországi és felvidéki sajtó figyelése, Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem szervezése, ezen kívül a nemzetpolitikai gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatos kutatások koordinálása, elemzése.

Nyelvismeret: angol, román

 

György Kata, ügyvezető asszisztens – 1990, Csíkszereda

E-mail: katalin.gyorgy@bgarzt.hu

Telefon: +3617954614

Felsőfokú diplomát 2012-ben a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem filozófia szakán szerzett. 2014-ben lett a Filozófia és művészet a nyilvános térben mesterszak hallgatója. Az itt töltött évek alatt a street art jelentőségét és művészeti létjogosultságait vizsgálta. A témában készült dolgozatával 2016-ban PTDK-át nyert.

2016-ban lett a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Feladata az intézet adminisztrációs ügyeinek intézése, rendezvények szervezése és lebonyolítása, kutatási projektek menedzselése. A Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies folyóiratok szerkesztőségi titkára.

Nyelvismeret: angol, román

 

Rákóczi Krisztián, politológus – 1981, Dunaszerdahely

kommunikációs és kutatási referens

E-mail: krisztian.rakoczi@bgazrt.hu

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának politológia szakán folytatta.2008 és 2010 között a Nézőpont Intézet ösztöndíjasa gyakornoka, majd főállású munkatársa. Főbb kutatási területei a cseh és a szlovák belpolitika, valamint a magyar nemzetpolitika voltak. 2011 első felében a Kitekintő.hu külpolitikai hírportál munkatársa.

2011-től, megalakulása óta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, feladata a szlovákiai belpolitika és a felvidéki magyar politika elemzése, az anyaországi és a felvidéki sajtó szemlézése, az Intézet gyakornoki programjának koordinálása, valamint az NPKI honlapjának szerkesztése.

 

Külső munkatársak:

Harrach Gábor, PhD., történész, szociológus – 1974, BudapestDiplomáit és PhD-fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a magyarországi felekezetek 19-20. századi népesedéstörténetéből írta. Kutatási területe a 2. világháborút követő időszak nemzetpolitikája és a nonprofit szervezetek nemzetközi tevékenysége. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet megbízott munkatársaként a szomszédos országokkal kapcsolatos választási elemzésekkel foglalkozik.

Illyés Gergely, politológus – 1985, Székelyudvarhely

Tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) politikatudományi szakán folytatta, alapfokú diplomáját 2008-ban itt szerezte. 2009-ben diplomázott a BBTE Jogi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának közös uniós jogi mesterképzésén.2009-től politikai tanácsadóként és politikai elemzőként tevékenykedik, 2011-től, megalakulása óta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa. Feladata az erdélyi magyar politika és a román belpolitika elemzése.

Önkéntes munkatárs:

Ludányi András, PhD., politológus – 1940, Szikszó

Tanulmányait az Egyesült Államokban végezte: Elmhurst College (1963), Louisiana State University (1965), PhD fokozatát 1971-ben szerezte a Louisiana State University-n.  1968-tól az Ohio Northern University tanára. 2008-ban professor emeritus státuszban vonult nyugdíjba az Ohio Northern University Politológia és Történelemtudomány Tanszékének oktatójaként. Oktatási feladatait a nemzetközi kapcsolatok és a komparatív politika szakterületeken végezte. Három könyvet szerkesztett és több mint nyolcvan tanulmányt jelentetett meg, elsősorban az erdélyi és a vajdasági magyarság helyzetéről. A magyar diaszpóra életével foglalkozó ITT-OTT folyóirat és 2004-től az ITT-OTT évkönyvek társszerkesztője. Magyarországra 2009-ben települt haza.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézetben elsősorban a diaszpóra kérdésével foglalkozik, részt vesz az intézet oktatási munkájában. Az angol nyelvű szövegek lektorálása tartozik a feladatai közé.

Ludányi András publikációs listája