A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. július 21.

Search
Close this search box.

Gyakran ismételt kérdések 2019

1. A 2019. évi pályázatokat milyen felületen kell benyújtani?

A 2019. évi pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési-és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) felületen kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

2. évi regisztrációs nyilatkozatot EPER-ben szükséges-e újra beküldeni?

Fontos, hogy az idei évtől az állami fenntartású intézményeknek úgy kell regisztrálniuk, hogy a nevük megadásakor feltüntetik a fenntartó nevét is az iskola neve előtt.
Például az alábbi módon: Szombathelyi TK Rumi Rajki István Általános Iskola.

Ha a korábbi pályázónak változtak az adatai, neki az EPER felületen a Saját adatokban el kell végezni a módosításokat, mentés után új regisztrációs nyilatkozatot nyomatatni és postai úton megküldeni az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére (1253 Budapest, Pf. 70.). A regisztrációs nyilatkozaton úgy kell feltüntetni, hogy a Székhely a fenntartó/kötelezettségvállaló címe, míg a Levelezési cím az iskoláé legyen.

Az a pályázó, aki még egyáltalán nem regisztrált EPER-ben, annak kötelező kitölteni a regisztrációs nyilatkozatot és a törvényes képviselő aláírásával hitelesítve, postai úton beküldeni.

Azt a pályázót, akit nem érintenek a fenti, ill. egyéb adatváltozások, annak Adatok változatlanságáról szóló nyilatkozatot kell erről feltölteni az EPER rendszerben a Nyilatkozatok menüpont Egyéb dokumentumok pontjában.

3. Ha több tagiskolája van egy intézménynek, szükséges-e külön regisztrálni őket az EPER felületen?

Igen, a tagiskolákat külön-külön kell regisztrálni a pályázati felületen. Például az alábbi módon feltüntetni az elnevezésüket: Váci TK Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Pivár Ignác Tagintézménye.

4. Kell-e a pályázat benyújtása során bármit is papíralapon beküldeni?

Csak a regisztrációs nyilatkozatot kérjük papíralapon. Emellett papíralapon beküldhetőek az adatkezelési nyilatkozatok, melyek elektronikus feltöltése az EPER rendszerbe a pályázat benyújtásakor is elegendő.

5. Ki írja alá az általános nyilatkozatot állami fenntartású intézmények esetén?

Állami fenntartású intézmények esetén a nyilatkozatot a fenntartónak (például a Tankerületi Központ vagy a Szakképzési Centrum vezetőjének) kell aláírnia. Kivételt képez, ha az iskola önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

6. Hogyan és milyen programelemet kell feltüntetni a pályázatban?

A 2019-es pályázati felhívásokban nincs meghatározva a programelemek száma, ezzel enyhítve a kirándulások túlszervezettségén, s elősegítve a tartalmas, minőségi programok megvalósítását.  A programot napi bontásban kell feltüntetni a pályázat beadásakor.

7. Szerezhető-e a programokhoz kapcsolódóan pluszpont?

Pluszpont abban az esetben szerezhető, ha egy tantárgyhoz kapcsolódóan szerveznek tematikus kirándulást, ezért 2 pluszpont jár.  Az idei felhívásokban 1 pluszpontot ér a Rákóczi Ferenc emlékévhez kapcsolódó tematikus útvonal szervezése.

8. Mennyi kísérő vihető az utazásra?

Minden megkezdett 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Például ha 23 tanuló utazik, akkor 3 kísérő költségei, ha 32 fő, akkor 4 kísérő számolhatóak el. Speciális igényű tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázatban alátámasztja.

9. Csak pedagógusok lehetnek kísérők?

A 2019-es évtől kísérőtanárként részt vehet a kiránduláson a pályázó alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asszisztens) is. Ha nincs elegendő pedagógus és segítő személy, akkor indokolt esetben legfeljebb két szülő is részt vehet az utazáson. Ebben az esetben a szülők a kísérők számába beletartoznak, és számukra minden költséget el lehet számolni, kivéve a személyi költséget.

10. Részt vehetnek-e a kísérők egy évben több Határtanul! programban is?

Igen, a kísérők részt vehetnek több Határtalanul! programban is, akár ugyanabban a pályázati konstrukcióban is.

11. Minden utazó kísérő számára tervezhető a napidíj vagy csak 3 kísérő számára?

A 2019-es évtől háromnál több kísérőnek is tervezhető napidíj, amennyiben az belefér a támogatási keretbe. Szülő kísérő számára napidíj nem tervezhető.

12. Két magyarországi iskola közösen szeretne pályázatot benyújtani, kell erről valamilyen dokumentumot, együttműködési megállapodást csatolni a pályázathoz?

Igen, a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázatnál ebben az esetben csatolni kell a pályázathoz az Együttműködési megállapodást.

13. Nagyon kevés hetedik osztályos tanuló van az iskolánkban, hogyan nyújthatnánk be mégis pályázatot?

Javaslatok, melyek segíthetnek a kérdés megoldásában:

  • Amennyiben több hetedikes osztály van, a hetedikes osztályok közösen pályázzanak, és együtt utazzanak,
  • Együttműködés szomszédos kis iskolákkal, közös pályázatbeadás (az EPER-ben fel kell tüntetni a közreműködő pályázót).

14. Elvihetem-e a jelenleg hetedikes osztályomat kirándulni, ha 2019. augusztus 31-éig megvalósítjuk a programot?

Azok a diákok, akik jelenleg 7. osztályosak és a kirándulást 2019. 08. 31-ig tervezik megvalósítani, pályázhatnak és megvalósíthatják az utazást. Ebben az esetben viszont a kirándulás időpontja nem módosítható 2019. 09. 01. utáni időszakra.

15. Az osztályom most (a pályázat benyújtásakor) 6. évfolyamos, tanulmányi kirándulásra jövőre utaznánk, vagyis akkor az osztályom már 7. évfolyamos lesz. Mi számít a pályázati kiírásban 7. évfolyamnak?

A „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” (HAT-19-01) kiírás 7. évfolyamra vonatkozó követelménye az utazás időpontjára vonatkozik: a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákoknak a kiutazás időpontjában kell 7. évfolyamba (általános iskola 7. évfolyama/hatosztályos gimnázium 1. évfolyama/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyama) járnia. A kérdésben szereplő osztály tehát megfelel a feltételeknek.

16. A középiskolák számára milyen pályázati kiírások vannak a 2019-es évben?

A Határtalanul! programban az idei évtől – akár csak a hetedik évfolyamosok esetén – lehet már egy tanulmányi útra is pályázni középiskolák esetén a „Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak” pályázati felhívás keretein belül. Emellett természetesen megmaradt az „Együttműködés középiskolások között” című pályázatunk is.

17. Magyarországi középiskola működhet-e együtt külhoni gimnáziummal, vagy csak azonos típusú képzést folytató intézménnyel megengedett az együttműködés?

A közös együttműködésre vonatkozóan nincs megkötés ilyen szempontból, eltérő típusú intézmények között is lehetséges az együttműködés.

18. Miben tudnak segítséget nyújtani a külhoni kapcsolattartók az utazóknak?

A megadott külhoni kapcsolattartók pl. segíthetik a kapcsolatfelvételt külhoni partneriskolával, kérésre partneriskolát tudnak javasolni az adott országban és segíthetnek az esetleges nyelvi akadályok leküzdésében is. Minden más kérdésben a Határtalanul! program budapesti ügyfélszolgálatát tudják megkeresni a pályázók.

19. Az idegenvezető tiszteletdíja szerepeltethető-e a költségek között?

Igen, a programokhoz kapcsolódó költségsoron tervezhető ilyen költség.

20. Az útiköltségre csak a 400 Ft/km díjjal lehet tervezni?

A támogatási összeget meghatározó képletben a 400 Ft/km csak átalánydíj, amely a támogatás maximális összegének megállapításához szükséges. Magában a költségvetésben az útiköltség ennél magasabb és alacsonyabb összeggel is tervezhető.

21. Várható-e idén a Kárpátaljai Szolidaritási Program megjelenése?

Idén ezt a pályázati konstrukciót várhatóan nem hirdetjük meg.

22. Két pályázatot szeretnék benyújtani, úgy, hogy a csoportok közösen utazzanak egy busszal. Van-e ennek akadálya?

Nincs akadálya a közös utazásnak, viszont ebben az esetben az utazási költséget tartalmazó számlát záradékolni kell mindkét pályázati azonosítóval, megosztva annak összegét a két pályázat között.

23. Egy pályázat esetén utazhat-e a csoportunk a létszámot megosztva, egyszerre két buszt is igénybe véve?

Igen, egy pályázatban a csoport utazhat két külön járművön egyszerre, ha azt a csoport létszáma indokolja és a megítélt támogatási összeg keretébe belefér.

24. Autópálya- és benzinköltség, valamint a sofőr napidíja, szállás- és étkezési költségei elszámolhatók-e a pályázat terhére?

Saját autóbusszal történő utazás esetén számolhatóak el a fenti költségek. Amennyiben bérelt autóbusszal utaznak, magának a bérlés díjának kell tartalmaznia minden elemet, egyéb költség nem számolható el.

25. A projekt megvalósítása során átcsoportosíthatóak-e a költségek az egyes tételsorok között?

Az Általános pályázati- és elszámolási útmutató 4.3.5. pontja szerint: A kedvezményezett az alábbi esetekben eltérhet az elfogadott költségvetéstől anélkül, hogy az EPER-ben módosítási kérelmet kellene benyújtania:

  • a költségvetés fősoron belüli, alsorok (A1, A2…) közötti átcsoportosítás esetén,
  • a költségvetés egyes fősorai között (A, B) a benyújtott költségvetéshez képest
  • legfeljebb 10%-os eltérés esetén.

A kedvezményezettnek az EPER-ben módosítási kérelmet kell benyújtania abban az esetben,

ha a költségvetés egyes fősorai között a benyújtott költségvetéshez képest 10%-ot meghaladó

átcsoportosítás szükséges.

26. A munkáltatót terhelő járulékok rögzítése az EPER felületen hogyan történik?

A személyi költség kifizetéséhez tartozó, munkáltatót terhelő járulék külön költségvetési soron tervezhető, tehát ez a tétel nem csökkenti a maximum bruttó 70.000,- Ft projektvezetői tiszteletdíjat és a maximum bruttó 15.000,- Ft/fő/nap kísérőtanári napidíjat.