A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Általános

Általános információk a pályázati rendszerről

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, melynek célja  a 2010. évi CLXXXII.tv.  szerint a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

A Bethlen Gábor Alap forrásainak felhasználására irányadó alapelvek a következők:

 • átgondolt fejlesztéspolitika: a határon túli magyar közösségek hosszú távú stratégiai céljaihoz illeszkedő fejlesztési tervekkel összhangban, valós igényfelmérésen, átfogó célrendszeren és finanszírozási szükségleten alapuló támogatáspolitika érvényesítése,
 • támogatások koncentrálása: stratégiai célok mentén ágazati célcsoportok, pályázati célok szerint definiált, stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű támogatások nyújtása, melyek képesek rendszerszintű eredmények generálására,
 • projektalapú támogatás-tervezés és felhasználás ösztönzése, mely közvetetten a helyi közösségek átfogó fejlesztési programjainak átgondolását, további források bevonását, beavatkozási területek tudatosítását eredményezi,
 • partneri közreműködés: az Alapkezelő szakmai közreműködésével a nemzetpolitikai stratégiaalkotás folyamatában résztvevő államigazgatási szereplők és a határon túli magyar közösségek képviselői közötti párbeszéd, valamint hatékony, operatív megvalósítási folyamatok kialakítása,
 • szubszidiaritás elvének érvényesítése: a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásai alapján olyan differenciált támogatási rendszer kialakítása, melyben a pályázati támogatások meghatározott kereteire vonatkozó döntési, felhasználása javaslatok a helyi közösségek képviselőinek közreműködésével történnek.

Bizottság

A Bethlen Gábor Alap döntéshozó testülete a 4 tagú Bizottság.

A Bizottság feladatai:

 • a Magyar Állandó Értekezlet elvi iránymutatásai alapján irányítja az Alap működését,
 • a költségvetési törvény elfogadását követő két hónapon belül meghatározza a pályázati keretek között nyújtott összeget,
 • támogatási döntést hoz a pályázatok után fennmaradt támogatásrész felhasználásáról,
 • döntést hoz a Kollégium döntés-előkészítő javaslatai alapján,
 • kinevezi és felmenti a Kollégium elnökét és tagjait,
 • jóváhagyja a Kollégium ügyrendjét

Bizottsági tagok

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2013. július 18. napjától

Banai Péter Benő – helyettes államtitkár

dr. Biró Marcell – közigazgatási államtitkár

Répás Zsuzsanna – helyettes államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2014. szeptember 05. napjától

dr. Berczik Ábel – helyettes államtitkár

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

dr. Wetzel Tamás – helyettes államtitkár

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2014. december 30. napjától

dr. Berczik Ábel – helyettes államtitkár

dr. Grezsa István – kormánybiztos

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2016. december 27. napjától

dr. Adorján Richárd – helyettes államtitkár

dr. Grezsa István – kormánybiztos

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2018. augusztus 2. napjától

dr. Adorján Richárd – helyettes államtitkár

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Szakács Áron László – Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vezetője

Kollégium

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntés-előkészítő szerve a Kollégium. A Kollégiumot a Bizottság úgy hozza létre, hogy annak összetétele a támogatási célokból eredő szakmai szempontoknak megfeleljen. A Kollégium tagjává a Bizottság – a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának javaslatára – a központi államigazgatási szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező szakértőit nevezi ki.

A Kollégium előkészíti

 •     a támogatási elveket figyelembe vevő pályázati stratégiával,
 •     a pályázatok elbírálásával,
 •     a támogatás nyújtásával, valamint
 •     az ügyrendjével

kapcsolatos bizottsági döntéseket.

Kollégiumi tagok

elnök – Dr. prof. Vizi E. Szilveszter

tagok – Brendus Réka, Bujdosó János, Czimbalmosné Molnár Éva, dr. Lőrinczi Zoltán, dr. Maruzsa Zoltán,  Kereszthegyi Eszter, Haág Tibor, Pirityiné Szabó Judit