A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. június 21.

Search
Close this search box.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú és működési támogatása jogszabály alapján nyújtott nemzetiségi támogatás. A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) számára. E két költségvetési támogatás szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.

Feladatalapú támogatás

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és  – amennyiben a közmeghallgatás megtartására nem a négy  képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A támogatás célja a mindenkori vonatkozó jogszabályban előírt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozása.

A Támogató a támogatást két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig folyósítja a Kincstár útján.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Működési támogatás

Egész éves támogatásra a költségvetési év január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő működési költségek fedezetére valamint a vonatkozó jogszabályban előírt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

A települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

  • 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de legfeljebb ötven fő,
  • 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

  • egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,
  • kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,
  • négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a Támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

A támogatás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A Támogató a támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a Kincstár útján.