A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Jogszabályok

Jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Jogállás, működés, feladat:

 • A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény;
 • A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet;
 • Az államháztartásról szóló 2010. évi CXCV. törvény;
 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény;
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • A központi költségvetésről szóló törvény;
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény;
 • Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény;
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 • A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet;
 • Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet;
 • Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet;
 • A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet;
 • A nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet;
 • A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet;
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet.

 

Adatkezelés, nyilvántartás:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet;
 • A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény.

 

Egyéb, a Társaság működése szempontjából jelentősebb jogszabályok:

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény;
 • A munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény;
 • Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.

 

Közjogi szervezetszabályozó eszköz:

 • A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás.