Nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatása
(NTAB-KP-1-2021)

Közlemény az „Nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatására” (NTAB-KP-1-2021) pályázati kiírására vonatkozóan

A pályázati kiírás 1. pontjának második bekezdésében megfogalmazott kikötés, amely szerint „Nem számít teljes programnapnak a tábor helyszínére történő, vagy onnan történő hazautazás napja” törlésre kerül, ugyanakkor az utazás napjaira is kötelező programot szervezni a résztvevőknek. A már beadott pályázatok esetén a tartalmi ellenőrzés alkalmával, a hiánypótlás során lesz lehetősége a pályázóknak a fenti kikötéssel kapcsolatos költségterv és projektterv módosításra. A pályázati kiírás minden további része változatlanul érvényben marad.

A pályázati kiírás 7.2. a) pontjában megfogalmazott, a támogatás teljes összegének 30%-ára vonatkozó korlátozás csak „a programok megvalósításához kapcsolódó tartós, közösségi használatú tárgyi eszközök” költségeire vonatkozik, az a) pontban részletezett további költségekre nem.

Magyarország Kormánya számos módon segíti a hazánkban élő őshonos nemzetiségeket identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében. Ezek között is kiemelt jelentőségűek a tanulók részére szervezett nemzetiségi táborok.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán
nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatására. 

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek esetében nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyek célja legalább a következők egyike:

A tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 3.000.000 Forint, a tábor megvalósítási helyszínétől függően.

Fontos változás az idei évtől, hogy a pályázatokat kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A pályázatok véglegesítésére 2020. december 17-ig van lehetőség.

A részletes pályázati kiírást ide kattintva tölthetik le:

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi támogatása
(NKUL-KP-1-2021)

Magyarország Kormánya számtalan módon segíti a hazánkban élő őshonos nemzetiségeket identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében, melyben kiemelt jelentőségűek a nemzetiségi kulturális támogatások.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek:

  • kulturális hagyományainak,
  • tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének,
  • értékhordozó tevékenységeinek és
  • a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása,
  • valamint a nemzetiségi közösségek közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 Forint, felső határa 1.500.000 Forint.

Fontos változás az idei évtől, hogy a pályázatokat kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A pályázatok véglegesítésére 2020. december 2-ig van lehetőség.

A részletes pályázati kiírást ide kattintva tölthetik le:

Pályázati felhívás nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására
(NCIV-KP-1-2021)

Magyarország Kormánya számos módon segíti a hazánkban élő őshonos nemzetiségeket identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében. A nemzetiségek életében fontos szerepet vállalnak a nemzetiségi civil szervezetek, melyek önkéntes munkájukkal segítik, erősítik közösségüket.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Forint.

Fontos változás az idei évtől, hogy a pályázatokat kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A pályázatok véglegesítésére 2020. november 2-ig van lehetőség.

A részletes pályázati kiírást ide kattintva tölthetik le:

DÖNTÉSI LISTÁK:

SZERZŐDÉSKÖTÉSI DOKUMENTUMOK:

Rövid segédletben összefoglaltuk a regisztráció elvégzésének és a kérelem benyújtásának fontosabb lépéseit. A dokumentumban felhívjuk a figyelmet a legfontosabb feladatokra, ezért kérjük, hogy még a regisztráció megkezdése előtt figyelmesen olvassák el.

Az alábbi videóval is segítséget kívánunk nyújtani a pályázatok beadásához, a szükséges regisztrációhoz: