A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatások összegeit, amelyek Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklet 2.3.3 pontja alapján kerültek megállapításra.


A 2024. évi teljes lista az alábbi linkre kattintva érhető el:


Felhívjuk a figyelmet a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 134. §-ában foglalt alábbi kötelezettségre.


„Ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását vagy államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”


A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a fenti rendelkezésétől eltérni nem tud, mérlegelési jogköre nincs.


Kérjük, a felfüggesztéssel érintett önkormányzatokat, hogy az elmaradt beszámolóikat mielőbb pótolják az alábbi címre történő beküldéssel:


Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság
1253 Budapest, Pf. 36.


Az elszámolással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a mukfel.elszamolasok@bgazrt.hu címen.

2024.04.15.