English/Magyar

Gyakornoki program a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a 2012 óta rendszeresen hirdet szakmai gyakorlatot magyarországi egyetemi jogviszonnyal rendelkező hallgatók, illetve külhoni magyar hallgatók számára. 2013 óta az ERASMUS gyakornoki program keretében is fogadunk hallgatókat (mostanáig két hallgatót fogadtunk e program keretében a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemről).

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet olyan, elsősorban politológus, jogász, nemzetközi tanulmányok, közgazdász, bölcsész, történész és biztonsági tanulmányok szakos hallgatók számára hirdeti meg gyakornoki programját, akik érdeklődnek a nemzetpolitika, a határon túli magyarság és a szomszédságpolitika iránt. A program keretében a gyakornokoknak lehetőségük van mélyebben elmerülni a saját kutatási témájukban (elvárás egy nemzetpolitikai vonatkozású részkérdés elemzése), illetve betekintést nyernek egy közigazgatási háttérintézmény napi feladataiba, bekapcsolódnak az Intézet tudományos munkájába (anyaggyűjtés, kronológia-készítés, háttéranyagok összeállítása, recenzió írása az intézeti folyóirat, a Kisebbségkutatás számára), továbbá részt vesznek az Intézet rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában. Ösztönözzük a hallgatók részvételét nemzetpolitikai, kisebbségi vonatkozású konferenciákon, amelyekről beszámolót kérünk. A gyakornokok munkáját mentor-rendszerben egy-egy kutató irányítja. Az Intézetben töltött munkaórák idejére internetes hozzáférést biztosítunk.

Egyszerre 4-5 hallgatót fogad az Intézet, a gyakornoki program időtartama öt hét.

Gyakornokaink a Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói.

Gyakornoki programunk – a közigazgatásban dolgozók szakmai továbbképzése, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történő oktatás, valamint a Kisebbségi Jogvédő Intézettel közösen szervezett nyári egyetemünk mellett - beleilleszkedik a Nemzetpolitikai stratégia kerete c. dokumentum által kitűzött célba, miszerint erősíteni kell a külhoni magyarok és a nemzetpolitika iránti fogékonyságot a fiatalok körében.

Eseménynaptár

Facebook

Linkek