2022 elején indult útjára a Kárpát-medencei kisebbségjogi kalauz sorozata a Nemzetpolitikai Kutatóintézet gondozásában. Az eddig elkészült részekben Kárpátalja, Felvidék és Erdély vonatkozásában felkért jogászok és szakértők mutatták be a kisebbségi törvények, nyelvi és alkotmányos jogok, nemzetközi dokumentumok által biztosított kereteket az adott országban.

Ezen szakmai és tudományos igényű munkák pillanatfelvételei korunknak, a környező országok nemzeti kisebbségi politikáját tekintve, amelyekből jól kivehető a kisebbségi jogok folyamatos változása, a nemzeti kisebbségek mozgásterének növekedése és szűkülése. Ezért is fontos, hogy időszakosan áttekintsük, értékeljük a rendelkezésre álló eszközöket és alkalmazásukat a gyakorlatban. Minden esetben azzal a céllal, hogy a meglévő keretek között az eredmények mellett a hiányosságok is reálisan megjelenjenek, kijelölve a jelenlegi feladatokat és a jövőbeni stratégiát a magyarság szülőföldön való boldogulásának biztosításáért.


A muravidéki nemzetiségi jogokat ugyanezen elképzelés szerint Varga Péter, a brüsszeli Állandó Képviselet nemzetpolitikával és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó diplomatája dolgozta ki, a tőle megszokott alapossággal. Részletesen ismerteti a független Szlovénia elmúlt évtizedekben kialakított kisebbségvédelmi rendszerét, alapvetéseit, a szükséges helyeken idézve is a vonatkozó törvényt, jogszabályt. Elemzi az őshonos magyar nemzeti közösség nyelvi, oktatási, kulturális, politikai jogait, valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tevékenységét. Varga rámutat arra, hogy bár „elemeiben folyamatos újragondolást igénylő, de stabil és koherens jog- és intézményrendszer működik” Szlovéniában a nemzeti kisebbségeket illetően.

A kiadványt a borítóra kattintva tudják elolvasni: