FIGYELEM! A beszámolók benyújtásának határideje a NEAO, NEAG támogatási kategóriák esetében 2024.04.30., míg a NEAN támogatási kategória tekintetében 2024.05.30.

A beszámolókat eddig a határidőig szükséges benyújtania Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) és postai úton a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére.

A beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások beszámolójához” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató), amely az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf

Az Alapkezelő honlapján közzétételre került továbbá a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi forrása terhére, valamint a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2023. évi forrása terhére biztosított támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) is, amely az alábbi linken érthető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_aszf.pdf

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyszerűsített beszámoló benyújtására a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi forrásai terhére biztosított támogatások közül az alábbiak esetében van lehetőség:

  • normatív támogatási kategória támogatásai (NEAN),
  • egyszerűsített támogatási kategória támogatásai (NEAG),
  • a NEAO támogatási kategória legfeljebb hárommillió forint összegű támogatásai,
  • az egyedi kérelemre nyújtott (NEAE) támogatási kategória legfeljebb hárommillió forint összegű támogatásai.

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 3. fejezetében előírt szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyettnyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról.

A nyilatkozatot az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat” elnevezésű dokumentum kitöltésével kell megtenni.

A nyilatkozat szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/nyilatkozat_avr_93_1a_-bekezdese_szerinti_beszamolohoz.docx

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozatban kért adatokat a támogatói okiratban foglalt adatoknak megfelelően szükséges megadni.

A nyilatkozat egy eredeti, a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát szükséges benyújtani postai úton az Alapkezelő részére.

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként (a nyilatkozat mellett) – az Útmutató 4. fejezetében előírt pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be is az „Iratok” fülön. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

A nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha az Alapkezelő erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

Ha már a jelen tájékoztató megjelenése előtt benyújtotta a Kedvezményezett a beszámolót, illetve annak részeként a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, azonban a jelen tájékoztató, illetve az Útmutató alapján a pályázat egyszerűsített elszámolású, az egyszerűsített beszámoló részét képező nyilatkozat benyújtását az Alapkezelő erre vonatkozó hiánypótlási felhívása alapján lesz lehetősége pótolni. 

Amennyiben a támogatási összeg egészével nem tud elszámolni, akkor a fel nem használt támogatás összegét a kedvezményezett köteles visszautalni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000- 00294896-50000263 számú számlájára, az utalás közlemény rovatában feltüntetve a pályázat azonosítószámát. A fel nem használt támogatás visszautalását követően a beszámoló részeként a fel nem használt támogatás visszautalását alátámasztó nyitó- és záró egyenleggel ellátott bankszámlakivonat másolatának, illetve a fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat kedvezményezett képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt eredeti példányának benyújtása szükséges. A fel nem használt támogatási összeg rögzítése a NIR-ben is szükséges.

A fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/nea_nyilatkozat_fel_nem_hasznalt_tamogatasrol.pdf

További információért keressen minket bizalommal!

NEA Elszámolások Ügyfélszolgálat:

telefon: +36 1 795 7999

hétfőn délután 14-től 16 óráig,

szerdán délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: nea.elszamolasok@bgazrt.hu

Postacím:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1253 Budapest Pf. 36.

Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntessék fel a pályázat azonosítószámát!

2024.04.30.