English/Magyar

Pályázatok - támogatások / 2016

Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. évi pályázati felhívásairól

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2016. évi pályázati felhívásait.A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén. A pályázatok beadására 2016. január 15. – 2016. február 29. között van lehetőség. A 2015/2016-os tanévre szóló pályázatokat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a BGA Zrt. által megjelölt közreműködő szervezetekhez.

II. „A magyar kultúráért és oktatásért” című pályázati felhívás

Központi és regionális pályázati felhívásainkra 2016. január 1. és 2016. december 31. között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő projekt-terveket várunk. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni a NIR - Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. A központi pályázatok beadására  2016. január 4. - 2016. február 5. között van lehetőség.

III. „Ifjúsági közösségek támogatása”

Pályázati felhívásunkra 2016. január 1. és 2016. december 31. között megvalósuló, ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatását célzó pályázatokat várunk. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni a NIR - Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. A pályázatok beadására  2016. február 15. - 2016. március 18. között van lehetőség.

IV. Pályázati felhívás - testvértelepülési programok és együttműködések c. pályázati felhívás

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A pályázatok beadására 2016. március 1. - 2016. március 31. között van lehetőség.

V. Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj - pályázati felhívás 2016

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával meghirdeti a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. Pályázatokat beadni 2016. április 20. - 2016. május 20. déli 12.00 óráig (közép-európai idő szerint) lehet.

VI. Az erdélyi nemzeti jelentőségű programok megvalósítására kiírt pályázat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghívásos pályázatot hirdet a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítására, a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítésére az oktatás és a kultúra támogatása által.


A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére.


A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.


Jelen pályázat célja a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. A program keretében külhoni szakképző intézmények diákjai gyakorlatot teljesíthetnek magyarországi szakképző intézményekben, amely által kialakul, erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, tapasztalatcsere.


A program keretében külhoni szakképző intézmények diákjai szakmai gyakorlati programon vehetnek részt magyarországi szakképző iskolákban, amely által kialakul, erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, tapasztalatcsere, a diákok és a tanárok elsajátíthatják a magyarországi gyakorlati képzés terén a jó gyakorlatokat. 


Pályázatokat beadni 2016. április 20. - 2016. június 30. déli 12.00 óráig (közép-európai idő szerint) lehet. Pályázati felhívás - Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására.
Ügyintéző: Vargha András, telefon: +36-1-795-1492, e-mail: andras.vargha@bgazrt.hu

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szervezeten belüli ügyfélszolgálata

Telefonon: minden munkanap 9-12 óra között


Pályázati tájékoztatás
 RégióReferensTelefon e-mail 
 Külhoni fiatal magyar
 vállalkozások támogatása
 Vargha András  +36-1-795-1492  andras.vargha@bgazrt.hu
 Erdély Fritz Gabriella  +36-1-795-6589  fritz.gabriella@bgazrt.hu
 Erdély  Salat Csilla  +36-1-795-6601  salat.csilla@bgazrt.hu
 Felvidék Lendvainé Gábor Edit  +36-1-795-6588  lendvaine.gabor.edit@bgazrt.hu
 Vajdaság,
 Muravidék
 Kis Valéria  +36-1-795-6595  kis.valeria@bgazrt.hu
 Kárpátalja,
 Horvátország
 Baranyi Elek  +36-1-795-4313  baranyi.elek@bgazrt.hu
 Magyarország  Pappné Popovics Judit  +36-1-795-6582  pappne.popovics.judit@bgazrt.hu
 Szakképzés éve -
 pedagógusok
 együttműködése
 Nagy Beáta +36-1-795-3218 nagy.beata@bgazrt.hu
 Dr. Szász Pál
 tanulmányi ösztöndíj
 Szabó Helga +36-1-795-6819  szabo.helga@bgazrt.hu
    
 e-Pályázattal kapcsolatos
 központi ügyfélszolgálat
Draskóczy János
+36-30-503-9640
info@bgazrt.hu
Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés