English/Magyar

Pályázatok - támogatások / 2016

Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. évi pályázati felhívásairól

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2016. évi pályázati felhívásait.A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén. A pályázatok beadására 2016. január 15. – 2016. február 29. között van lehetőség. A 2015/2016-os tanévre szóló pályázatokat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a BGA Zrt. által megjelölt közreműködő szervezetekhez.

II. A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás

Központi és regionális pályázati felhívásainkra 2016. január 1. és 2016. december 31. között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő projekt-terveket várunk. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni a NIR - Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. A központi pályázatok beadására  2016. január 4. - 2016. február 5. között van lehetőség.

III. Ifjúsági közösségek támogatása. c. pályázati felhívás

Pályázati felhívásunkra 2016. január 1. és 2016. december 31. között megvalósuló, ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatását célzó pályázatokat várunk. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni a NIR - Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. A pályázatok beadására  2016. február 15. - 2016. március 18. között van lehetőség.

IV. Pályázati felhívás - testvér-települési programok és együttműködések c. pályázati felhívás

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A pályázatok beadásár 2016. március 1. - 2016. március 31. között van lehetőség.


A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával meghirdeti a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. Pályázatokat beadni 2016. április 20. - 2016. május 20. déli 12.00 óráig (közép-európai idő szerint) lehet. 


A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghívásos pályázatot hirdet a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítására, a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítésére az oktatás és a kultúra támogatása által.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szervezeten belüli ügyfélszolgálata

Telefonon: minden munkanap 9-12 óra között


Pályázati tájékoztatás
 RégióReferensTelefon e-mail 
 Erdély Fritz Gabriella  +36-1-795-6589  fritz.gabriella@bgazrt.hu
 Erdély  Salat Csilla  +36-1-795-6601  salat.csilla@bgazrt.hu
 Felvidék Lendvainé Gábor Edit  +36-1-795-6588  lendvaine.gabor.edit@bgazrt.hu
 Vajdaság,
 Muravidék
 Kis Valéria  +36-1-795-6595  kis.valeria@bgazrt.hu
 Kárpátalja,
 Horvátország
 Baranyi Elek  +36-1-795-4313  baranyi.elek@bgazrt.hu
 Magyarország  Pappné Popovics Judit  +36-1-795-6582  pappne.popovics.judit@bgazrt.hu
 Szakképzés éve -
 pedagógusok
 együttműködése
 Nagy Beáta +36-1-795-3218 nagy.beata@bgazrt.hu
 Dr. Szász Pál
 tanulmányi ösztöndíj
 Szabó Helga +36-1-795-6819  szabo.helga@bgazrt.hu
    
 e-Pályázattal kapcsolatos
 központi ügyfélszolgálat
Draskóczy János
+36-30-503-9640
info@bgazrt.hu
Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés