Szerkesztette: Vita Emese

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, 2020.

2018 folyamán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért egy nagy kiterjedésű kutatásban vizsgálta a külhoni magyarok demográfiai helyzetét, a vegyes házasságok alakulását, a családalapítással, gyerekvállalással kapcsolatos attitűdöket és a külhonba kiterjesztett családtámogatások ismertségét.

A népesség demográfiai elemzése mellett, összesen 2600 személyt kérdeztünk meg papíralapú kérdőívvel a négy nagyobb határon túli régióban (Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban), ahol 79 interjút is készítettünk, elsősorban olyan személyekkel, akik vegyes házasságban élnek (magyar–többségi nemzethez tartozó) és kiskorú gyereket nevelnek a családban.

A Családok Éve keretében megvalósult kutatásunk részletes eredményeit tartalmazó kiadvány, mely immár magába foglalja a kérdőíves és interjús terepmunka tapasztalatait, továbbá a népességsta­tisztikai másodelemzések alapján készült elemzéseket, a képre kattintva szintén elérhető, illetve letölthető (méret: 130 MB).