A TANDEM 2016-os felmérést egy reprezentatív kérdőíves-kutatás keretében végeztük el 2016 tavaszán és nyarán. A célcsoport kiválasztásakor egy 1200 főből álló reprezentatív mintát vettünk alapul, amelyben felnőtt korú (18-64 évesek) kárpátaljai lakosok szerepeltek.

A mintában 800 ukrán etnikumú és 400 magyar etnikumú személy szerepelt nem, iskolai végzettség, korosztály és öt településtípus szerint; a végső adatbázisban összesen 1212 kérdőív adatai lettek összesítve, ebből 814 ukrán nyelvű és 398 magyar nyelvű. A településtípusok a két extrém véglet (95%-100%-ban magyar vagy ukrán) mellett kitérnek a vegyes lakosságú, illetve a magyarok és az ukránok szempontjából relatív többségű településtípusokra (70-30% magyar-ukrán és 30-70 % magyar-ukrán etnikumú településekre).

A kérdőív Kárpátalja multietnikus lakosságának együttélési viszonyait vizsgálta különös tekintettel az ukrán és a magyar lakosságra. A kérdőív ezen belül kitért a lakosság általános helyzetének, nyelvhasználatának, értékrendjének, társadalmi közérzetének, migrációs tapasztalatainak felmérésére, valamint Magyarország Kárpátalja-politikájának értékelésére.

A kérdőíves felmérést a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Momentum Doctorandus társadalmi szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja és Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Intézete közösen végezték, míg az ukrán lakosság körében végzett terepmunka kivitelezésében az Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológiai és Szociális Munka Tanszéke, valamint a Kárpáti Közvéleménykutató Központ működtek közre.

A felmérés hiánypótló jellegét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ukrajnában 2001 óta nem tartottak népszámlálást, Kárpátalja felnőtt lakosságának nem csak magyar szempontú szociológia vizsgálata pedig egyedülálló a térség kutatás-történetében.
A kutatási projekt megvalósulását a Bethlen Gábor Alap támogatta, melynek költségvetési támogatási forrását a Miniszterelnökség biztosította. A projekt lebonyolítója a Momentum Doctorandus szervezet volt.