A nemzeti kisebbségi lét alapját a többségi nyelvtől eltérő nyelvi identitás és az anyanyelv használatának alapvető fontossága adja. A nyelvhasználati jogok biztosítása elengedhetetlen egy kisebbségi közösség számára, hiszen fontos eleme a közösség fennmaradásának az irodalom, a kultúra és a mindennapi élet területén egyaránt. Ez minden nemzeti kisebbségi közösség alapvető célja, a kisebbségi nemzetépítés megkérdőjelezhetetlen éltetője. Ebben megvan a konszenzus a teoretikusok között, az azonban már vita alapját képezi, hogy a közösség anyanyelv-használati joga besorolható-e az alapvető emberi jogok közé, illetve, hogy definiálható-e az egyéni vagy közösségi jog.

A kötetben a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében címmel rendezett konferencia (Budapest, 2012. június 8.) szerkesztett előadásait olvashatják. A rendezvény abba a folyamatba illeszkedik, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinálásával folyik a magyar nyelv napjáról szóló 66/2011. (IX. 29.) számú országgyűlési határozat végrehajtása érdekében. A határozat többek között kimondja: „a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogaiért”. A nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülést hangsúlyozó határozat megfogalmazza az ezzel kapcsolatos szakmai munka szükségességét és fontosságát is. A kötet reményeink szerint részletes áttekintést nyújt a nyelvi-jogi környezet 2012. évi állapotáról a Magyarországgal szomszédos államokban, és hozzájárul a legfontosabb tennivalók számbavételéhez.