A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. július 24.

Search
Close this search box.

Külhoni támogatások 2021

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírásait itt tekinthetik meg:

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Megvalósítási időszak: 2020. július 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. július 1.

Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra.

A pályázatok benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

PÁLYÁZATI EREDMÉNY:


Nemzeti Újrakezdés Program II.

A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram

II. Kulturális alprogram

III. Egyházi alprogram

IV. Sport alprogram

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

VI. Diaszpóra alprogram

Felhívjuk figyelmüket, hogy a programok és rendezvények előkészítése, illetve megvalósítása során különösen legyenek tekintettel a megvalósítás helyszínén érvényben lévő, hatályos járványügyi szabályokra, illetve azok betartására.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2021. július 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 28.

Benyújtási határidő: 2021. július 30. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

PÁLYÁZATI EREDMÉNY:


 

Szülőföldön magyarul

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a  „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2020/2021-es tanévre.

Jelen felhívás alapján a 2020/2021-es tanévre igényelhető támogatásokra június 10. – 2021. szeptember 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelmek utolsó postára adási dátuma: 2021. szeptember 30.

Pályázati felhívások:


 

Nemzeti Újrakezdés Program I.

A pályázat célja
Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram

II. Kulturális alprogram

III. Egyházi alprogram

IV. Sport alprogram

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

VI. Diaszpóra alprogram

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírásban programokra, és kapcsolódó költségeikre nincs lehetőség pályázat benyújtására.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

PÁLYÁZATI EREDMÉNY:


 

Kárpátaljai szociális programok támogatás 2021 – felhívás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából felhívást tesz közzé Bethlen Gábor Alap 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Magyarország Kormány az Alaptörvényben lefektetett elvek alapján a kárpátaljai magyar közösség létfeltételeinek, anyagi biztonságának, otthonmaradásának és széleskörű fejlődésének támogatása érdekében 2015. évtől hirdeti meg felhívását a kárpátaljai magyar közösség megmaradása és fejlődése szempontjából fontos szerepet betöltő személyek részére.

A felhívás célja a kárpátaljai:

  1. magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,
  2. művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,
  3. gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók,
  4. sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők,
  5. egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,
  6. magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,
  7. közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,
  8. szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók,
  9. magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének

támogatása.

Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

A felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén a 2021. május 18. – 2021. június 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani a felhívásban részletezettek szerint.

A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetése esetén a 2021. augusztus 1. – 2021. augusztus 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az egészségügyi dolgozók 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 30. közötti időszakban nyújthatják be támogatási kérelmüket.

A 2-es, 3-as és 4-es pont, valamint 6-os, 7-es és 8-as pontok esetén a 2021. július 1. – 2021. július 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A részletes felhívást ide kattintva tölthetik le:


Az erdélyi Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósítása  meghívásos pályázati kiírás

A pályázati kiírás célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának, fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A kiírás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, az e célokat tükröző pályázatok támogatásával.

A pályázati kiírás tárgya a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében, átadásában, és a magyar nyelvű oktatás fejlesztését elősegítő programok megvalósításában szerepet vállaló romániai székhelyű szervezetek és intézmények működésének és beruházásának támogatása.

Megvalósítási időszak: 2021. március 1. – 2022. február 28.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 3.

Benyújtási határidő: 2021. július 2. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:


 

Pályázati kiírás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra 2021

A pályázat célja

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete” dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagja jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogram  a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázati kiírás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj célja támogatás nyújtása a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával (a továbbiakban: Államtitkárság), valamint a Budapesti Ügyvédi Kamarával (a továbbiakban: Kamara) együttműködve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: támogatás).

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzetipolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

PÁLYÁZATI EREDMÉNY: