Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pályázati felhívása a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amelyet 30 diák nyerhet el.

Az ösztöndíjra azok a magukat magyarnak valló, Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező diákok jelentkezhetnek, akik a Magyarországgal szomszédos országokban vagy a világban máshol a 2021/2022-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesznek részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tudnak.

Idén 30 hallgató részesülhet ösztöndíjban: Erdélyből 10, Felvidékről 7, Vajdaságból 6, Kárpátaljáról 3, Horvátországból 1, Muravidékről 1, a diaszpórából pedig 2 diák kaphat támogatást tanulmányaihoz. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók 12 hónapon keresztül összesen 1.200.000 forintot kapnak, a pályázat teljes kerete 36 millió forint.

A pályázók a szorgalmi időszak alatt kötelező 160 órás szülőföldi szakmai gyakorlaton, 2022. július 4. – 2022. július 29. között az Alapkezelő által szervezett nyári 4 hetes (160 órás) gyakorlaton vesznek részt. Amennyiben a járványügyi helyzet a személyes részvételt nem teszi lehetővé, a szakmai gyakorlatok távmunka formájában is teljesíthetőek.

A pályázat célja a magyar gazdasági jogászképzés fejlesztése a külhoni magyar területeken: a Kárpát-medencében és a diaszpórában. A pályázat meghirdetésével, illetve a külhoni magyar jogászok támogatásával a kormány a külhoni magyar közösségek jogi gyarapodását akarja segíteni és lehetőséget akar adni a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A részletes pályázati kiírást itt érheti el: KÜLHONI TÁMOGATÁSOK 2021