2018. június 27-én rendhagyó kiállítást nyitottak meg Szamosújváron, a Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum egyik termében, a Téka Alapítvány szervezésében. Mátyás világtalan világa címmel, reneszánsz uralkodónkat idéző tárgyakat tapinthattak, illetve a korra jellemző illatokat szagolhattak a résztvevők.

Balla Imola, a kiállítás megálmodója és kivitelezője is egyben, a megnyitón ismertette a rendezvény létrejöttének történetét. A témát indokolta, hogy 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója, születésének évfordulója és Kolozsvár közelsége minket is kötelez a méltó emlékezésre.

A Téka Alapítvány Mátyás világtalan világa című kiállítását a XIX. Honismereti tábor keretében nyitottuk meg. Táborunk témája idén Mátyás király és a reneszánsz kor, célul tűztük ki a mezőségi gyerekek magyarságtudatának erősítését egy olyan hozzájuk közelálló történelmi személyiség által, aki még mesehősként is példát mutat számukra.

Kiállításunk kettős célt szolgál: egyrészt a vakok és gyengén látók magyar identitásának erősítését, a reneszánszkori virágzó Magyarország hangulatának megidézése által. Másik célja a látó emberek érzékenyítése látássérült társaink iránt. Intézményeinkben úgy a kiemelkedően tehetséges, mint a hátrányos helyzetű gyerekekre figyelmet fordítunk. Információink 90%-át látással szerezzük. Comenius elmélete szerint minél több érzékszervvel érzékeljük világunkat, annál mélyebb a megismerés. Éppen ezért kiállításunk alatt hangsúlyosan kap szerepet a tapintás, a szaglás és a hallás általi megismerés.

A projektmenedzser megköszönte a jól végzett munkát az alapítvány minden olyan munkatársának, aki részt vett a projekt megvalósításában, valamint Paróczi Ákos PSP ösztöndíjasnak és Molnár Tibor adminisztrátornak, akik a kiállítás technikai részét kidolgozták, biztonságossá tették mindenki számára. Köszönetet mondott a kiállítási tárgyak és díszletek beszerzésében nyújtott segítségért a Kolozsvár Magyar Opera igazgatójának Szép Gyulának, az opera kellékesének, Tóth Mártonnak, Galgóczi János helyi fafaragó mesternek, és Láposi Éva Hajnal ördöngösfüzesi pedagógusnak a kedvességéért. A Braille betűkkel írt feliratok a Kolozsvári vakok és gyengén látók iskolájának köszönhető.

Timsa Ildikó, az iskola igazgatója, házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Hhangsúlyozta, hogy Mátyás király öröksége a jelen számára is követendő minta, ugyanis a magyarság összefogásának fontossága ma is aktuális. Csak akkor tudunk erősek maradni, és fennmaradni, ha egységesek vagyunk korunk széthulló értékrendű világában. Mátyás koncepcióját, a célirányos munkát, szintén mintaként követhetjuk. A kultúra iránti nyitottsága, az új, reneszánsz értékek korai felismerése, az oktatás és a művelődés előtérbe helyezése szintén értékei közé tartoznak, ezekre pedig minden magyarnak felelőssége odafigyelni – emelte ki az intézményvezető.

A Téka Alapítvány nevében Balázs-Bécsi Enikő beszélt, tolmácsolva a vezetőség elismerését. Majd a táborozók Mátyás-dala után a kiállítást mindenki átélhette.

A kiállítás ingyenesen látogatható, előzetes bejelentkezéssel. Jelentkezni lehet a Téka Alapítvány vagy az iskola telefonszámain vagy online felületeit használva.

Paróczi Ákos ösztöndíjas írása