A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek helyi nemzetiségi önkormányzatainak feladatmutató pontszámait, valamint a feladatalapú támogatások  önkormányzatonkénti összegét.

Ezúton tájékoztatjuk a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a támogatás fajlagos összege:

23 596 Ft/pont

Tájékoztatjuk továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklete (továbbiakban: Kvtv.) alapján a támogatásokról támogatói okiratot ad ki a miniszter meghatalmazottjaként az Alapkezelő, ennek közlése a bgazrt.hu honlapon történő közzététellel valósul meg. A támogatások folyósítása két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig történik a kincstár közreműködése útján.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően a Kvtv. az idei évtől nem biztosítja a pontszámok megállapítását követő, utólagos észrevételezés lehetőségét.

A testületi ülések és közmeghallgatások jegyzőkönyveinek adminisztrálásával kapcsolatos esetleges eltérések egyeztetésére az Alapkezelő – az érintett dokumentumok listájának közzétételével – előzetesen lehetőséget biztosított.

A jogszabálynak megfelelően a pontszámok meghatározásával egyidejűleg a támogatási keretösszeg felosztása is megtörtént, a támogatási összegek módosítására a továbbiakban nincs lehetőség.

Budapest, 2020. április 15.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: