A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján a 2019. évi Határtalanul! program keretében létrejött támogatási jogviszonyok tekintetében a támogatások megvalósítási időszaka – 2020. június 18. napját követő 180. napig, azaz – 2020. december 15. napjáig meghosszabbodik, ezzel egyidejűleg a (szakmai és pénzügyi) beszámoló benyújtási határideje 2021. január 14. napjára módosul. A törvényen alapuló határidő módosítás a kedvezményezett részéről további teendőt nem igényel.

A kialakult járványügyi helyzet elhúzódása miatt elnehezült programszervezésre és lebonyolításra tekintettel, a határidő törvényen alapuló meghosszabbítása mellett, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. javaslatára a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság a 48/2020. (06.29.) számú határozatában a 2019. évi Határtalanul! program pályázataira vonatkozóan az alábbi döntéseket hozta:

A 2019. évi Határtalanul! program nyílt kiírásai esetében:

  1. HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
  2. HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között
  3. HAT-19-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak
  • a pályázatok módosított megvalósítási időszaka: 2019. június 16. – 2021. június 15.
  • a pályázatok módosított elszámolási határideje: 2021. július 15.

A 2019. évi „Pályázati kiírás külhoni magyar diákok közötti kapcsolatok megteremtésére, erősítésére” című meghívásos pályázat esetében:

  • a pályázatok módosított megvalósítási időszaka: 2019. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.
  • a pályázatok módosított elszámolási határideje: 2021. szeptember 30.

A Bizottság döntése alapján, amennyiben a támogatási cél 2020. december 15. napjáig nem megvalósítható, a kedvezményezett 2020. december 15-ig a hatartalanul@bgazrt.hu címre küldött e-mail formájában kérelmezheti a megvalósítási időszak (illetve az elszámolási határidő) módosítását a Bizottság által meghatározott módosított határidő szerint.

 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.