2023. július 9. és július 13. között zajlott a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet „Kisebbségvédelem Európában” című, immáron tizenegyedik nyári egyeteme, rekordszámú, közel negyven hallgató részvételével. Nagy örömünkre nem csupán az anyaországból, hanem Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is érkeztek hallgatóink.

A 2023. július 9-i „nulladik nap” (Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségvédelmi különmegbízottja előadása) után a hétfői napon ünnepélyes meghívóval vette kezdetét a nyári egyetem, melynek keretében Szabó Marcel (alkotmánybíró), Bándi Gyula (a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának elnöke), Szili Katalin (miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke) és Wetzel Tamás (miniszteri biztos), valamint a két szervező intézmény vezetője (Kántor Zoltán – Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Gyeney Laura – Kisebbségi Jogvédő Intézet) köszöntötte a résztvevőket.

A hétfő délutáni szakmai program keretében Kovács Elvira a kisebbségi lét vajdasági helyzetéről, Szalayné Sándor Erzsébet a magyar nemzetiségi biztoshelyettes jogköreiről és mindennapi feladatairól, Manzinger Krisztián a nemzetiségi kérdések geopolitikai vetületéről, Varga Péter pedig az EU-n belüli nemzetpolitikai érdekérvényesítésről tartott előadást. A nap végén a KJI külhoni partnerei adtak betekintést gyakorlati munkájukba, majd a nap zárásaként a hallgatók játékos nemzetpolitikai vetélkedőn mérhették össze tudásukat.

A keddi napon a nyári egyetem hallgatói intézménylátogatásokkal egybekötött szakmai előadásokon vehettek részt. Varga Zs. András (a Kúria elnöke) a Kúria intézményének, történetének és jogköreinek bemutatása mellett a Velencei Bizottság kisebbségvédelmi tevékenységéről tartott előadást. Az Országház épületének meglátogatását követően Szemesi Sándor mutatta be az Alkotmánybíróság épületét, valamint feladat- és hatásköreit, továbbá tartott előadást az Emberi Jogok Európai Bíróságáról.

A szerdai napon Kántor Zoltán a kisebbségi jogok társadalmi alapjairól, Szabó Marcel a magyar Alkotmánybíróság alapvető jogok védelmében betöltött szerepéről, Vizi Balázs pedig a kisebbségi jogok Európai Unión belüli védelmi lehetőségeiről tartott előadást. A nap második felében Köböl-Benda Vivien az Európai Unió Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozását, Tárnok Balázs pedig a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogainak ukrajnai lehetőségeit járta körbe. A nap végén ezúttal is a KJI egyik külhoni partnere mutatta be az egyik nagy jelentőségű peres eljárását. A nyári egyetem szakmai programjait társasjátékozással egybekötött vacsora zárta.

Köszönjük előadóinknak, hogy kiváló előadásaikkal gazdagították a kisebbségvédelem iránt elhivatott fiatalok elméleti és gyakorlati tudását! Köszönjük hallgatóink lelkesedését, aktív részvételét, a téma iránti elkötelezettségét! Gratulálunk, és sok sikert kívánunk hallgatóink szakmai pályafutásához, remélve, hogy a nyári egyetemen elhangzottakat is hasznosítani tudják majd. És persze reméljük, hogy mihamarabb ismét viszontláthatjuk előadóinkat és hallgatóinkat is – akár már a következő, 2024. évi nyári egyetemünkön