Megjelent a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet, melynek értelmében a kérelmező kérésére a Lebonyolító lehetőséget biztosít a benyújtott kérelmek módosítására.

A kérelem kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) nyújtható be.

A kérelmek benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2021. április 12. 8 óra 00 perc – 2021. június 28. 14 óra 00 perc

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábban kitöltött támogatási előjegyzés nem minősül a kérelem benyújtásának!

Figyelemfelhívás

– A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásból történő fejlesztés megvalósításának határideje kapcsán –

Felhívjuk a KTÜ-KP-1-2021 támogatási program kedvezményezettjeinek figyelmét, hogy a NIR elektronikus felületen a megvalósítás befejező dátuma – technikai ok miatt – tévesen szerepel.

A fejlesztés megvalósításának határideje a Támogatói okiratban meghatározott dátum, illetve módosítási kérelem esetén a támogató által jóváhagyott dátum.

Kérjük, szíveskedjenek erre figyelemmel lenni.

Budapest, 2023. május 25.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: