A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. június 17.

Search
Close this search box.

2022. évi egyházi támogatások

Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása (EVKT-KP-1-2022)

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságánakcélja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során a vallási közösségek 2022. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek.

A működési célú támogatásba beletartoznak többek között a személyi jellegű kifizetések, bérköltség és járulékok, valamint dologi kiadások. A felhalmozási célú támogatás a vallási közösségek fenti célok megvalósítását szolgáló ingatlan vásárlására, felújítására, bővítésére, tárgyi eszköz beszerzésre, fejlesztésére, akadálymentesítésére fordítható.

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek. A felhívásra az Ehtv. 9/G. §-a szerinti bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem nyújthat be támogatási kérelmet.

A jelen felhívás keretében felosztható támogatási keretösszeg 121 200 000 Ft.

Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás 2022. január 1 – december 31. közti időszakban használható fel.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 21., 16 óra 00 perc

Fontos változás idén, hogy az eddig megszokottaktól eltérően a támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A felhívás teljes szövege letölthető és további információ, valamint a NIR belépési pont elérhető a www.bgazrt.hu honlapon.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:


2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása (EKCP-KP-1-2022)

Magyarország Kormánya nemzetünk szellemi és lelki megújulásában kiemelt partnerként tekint az egyházakra, melyek egyedülálló szolgálatukkal fontos szerepet töltenek be a társadalom életében.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságánakcélja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

Fontos változás az eddigiekhez képest, hogy az igényelhető támogatás összege a programnapok számától függően egységes.

Egy kérelmező összesen egy támogatási igényt nyújthat be jelen felhívás keretében.

Bízunk benne, hogy a támogatások nagy segítséget jelentenek a hazai és határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek, járvány sújtotta időszakot követő közösségépítő tevékenységéhez.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 7., 16 óra 00 perc

Támogathatóak egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

A támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A felhívás teljes szövege letölthető:


DÖNTÉSI LISTÁK: