Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a

2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II. alcím 2. cím 2.3. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásra akkor is jogosult, ha a 2020. évben

a) legalább két képviselő-testületi ülést tartott, és

b) közmeghallgatást nem tartott.

FRISSÍTÉS! (2020.12.30):

Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet értelmében az alábbi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos eltérő rendelkezések léptek érvénybe.

  1. §2 (1) A 2020. évben nem kell alkalmazni

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 97. §-át, valamint

b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 54. §-át.

(2) A 2020. évben úgy kell alkalmazni a Nek. tv. 89. §-át, hogy legalább két képviselő-testületi ülést kell tartani.

(3) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II. alcím 2. cím 2.3. pont 2.3.1–2.3.6. alpontja szerinti, a 2021. évi feladatalapú támogatás alapját képező pontszám megállapításának rendelkezései nem alkalmazhatóak. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatásra a (4) bekezdés szerint meghatározott pontszámok figyelembevételével jogosult.

(4) A 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga, vagy

b) a 2019-ben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.