A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek.

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről kiadott kormányrendeletekben előírt korlátozások vonatkoznak a nemzetiségi táborokra, közösségi célú programok megvalósítására is. Az új koronavírus-járvány miatt bekövetkezett veszélyhelyzet, valamint annak gazdasági és egyéb hatásainak enyhítése érdekében a Kormány határozott lépéseket tesz.

A Támogató a NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 pályázati kategóriák visszavonásával egyidejűleg a magyar kis- és középvállalkozások erősítése és a magyar gazdaság élénkítése érdekében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága meghirdeti a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása megnevezésű (NEMZ-BER-20 azonosítószámú) felhívását. A felhívás szövege Magyarország Kormánya és a támogatásokat kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, az alábbi linkeken érhető el:

 www.kormany.hu 

www.bgazrt.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a visszavont pályázati kategóriákban részt vevő pályázók 2021. évi támogatási igényeit – amennyiben a költségvetési keretek lehetővé teszik – igyekszünk kiemelten kezelni. Azon pályázók részére, akik kizárólag a visszavont pályázati kategóriákban pályáztak, a befizetett pályázati díj visszafizetésre kerül.

 Budapest, 2020. május 8.