Papp Z. Attila: A „Pedagógushallgatók pályaorientációs vizsgálata 2014/15” c. kutatás kereteiről

LETÖLTÉS

Márton János: Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben – ahogyan a résztvevők látják. Egy kérdőíves kutatás tapasztalatai

LETÖLTÉS

Morvai Tünde: Az új szlovákiai magyar pedagógus generáció

LETÖLTÉS

Ágyas Réka: Diákként sokat tanultunk, tanítóként még többet?! Pedagógushallgatók pályaorientációja a Vajdaságban

LETÖLTÉS

Ferenc Viktória: Kik lesznek a jövő pedagógusai? – egyéni tényezők és intézményi hatás a kárpátaljai magyar nyelvű pedagógusképzésben

LETÖLTÉS