Megjelent Harrach Gábor és Rákóczi Krisztián: Külön utakon – Adalékok a felvidéki magyarság 2009 utáni politikatörténetéhez című kötete, mely teljes terjedelmében letölthető. 

A könyv két nagy fejezetre különül el. Az első rész, Rákóczi Krisztián munkájaként a szlovákiai politikai rendszer alakulását tekinti át, míg a második részben Harrach Gábor a dél-szlovákiai választások statisztikáinak szociológiai és etnodemográfiai  vonatkozásait elemzi.

“Fontos, mi több érdekes könyvet jelentet meg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet. A kötet a szlovákiai választásokat mutatja be nagy alapossággal. A magyar kisebbség szavazataira pályázó pártok választási eredményeit pedig mindez ideig egyedülálló részletességgel és igényességgel. Az írás egyben betekintést enged a Szlovák Köztársaság pártjainak különösen gyors változásába. Megmutatja a választási rendszer sajátosságait, amelyek jócskán eltérnek a magyarországitól. Külön foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a szlovák pártok, esetenként az egyes szlovák pártok mennyire érnek bele a szlovákiai magyar közösségbe, a magyar választók mekkora részét szerezik meg.” – Öllös László, a Fórum Intézet elnöke

A KÖTET INNEN TÖLTHETŐ LE:

Harrach Gábor – Rákóczi Krisztián: Külön utakon (pdf)

2017.11.03