A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek helyi nemzetiségi önkormányzatainak végleges feladatmutató pontszámait, valamint a feladatalapú támogatások önkormányzatonkénti összegét.

Ezúton tájékoztatjuk a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a támogatás fajlagos összege a következő:

Települési nemzetiségi önkormányzatok esetében: 24 511 Ft/pont

Területi nemzetiségi önkormányzatok esetében: 48 724 Ft/pont

Tájékoztatjuk továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatokat , hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. melléklete alapján a támogatások folyósításának feltételeként beszedési megbízást tartalmazó felhatalmazást szükséges benyújtani, amelynek formanyomtatványa az alábbiakban letölthető.

Kérjük, hogy a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag az Alapkezelő hozzájárulásával visszavonható összes – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, az Alapkezelőt Kedvezményezettként megjelölő, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel kiadott — felhatalmazó nyilatkozatot szíveskedjenek mihamarabb benyújtani.

A felhatalmazást postai úton szükséges benyújtani az alábbi címre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Nemzetiségi támogatások osztálya

1253 Budapest, Pf. 52.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a felhatalmazás benyújtása abban az esetben is szükséges, amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatásnak nem kedvezményezettje. A felhatalmazás benyújtása a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásához is elengedhetetlen.

Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a felhatalmazás benyújtásának elmaradása esetén a támogatás folyósítása a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztésre kerül.

Kérjük, hogy amennyiben kérdésük van, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefon: (+36-1) 795-5400

e-mail: nemzetiseg@bgazrt.hu

2019.04.15

 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi feladatalapú támogatása

Felhatalmazó levél