A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

A felhívás célja támogatás nyújtása kárpátaljai
a) magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv
oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat
ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,
b) művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,
c) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást és ellátást vagy javítóintézeti ellátást
biztosító intézményben magyar gyermekekkel foglalkozó munkatársak (gyermekotthonok
dolgozói),
d) sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban
magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői,
e) egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményben gyógyító
vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,
f) magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban
tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal
összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak,
g) közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző
művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a
feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,
h) szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a
tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak,
i) magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4.
osztályába járó gyermekek étkeztetésének

támogatása céljából

Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

  • A felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén a 2020. augusztus 1. – 2020. szeptember 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembevételével:
    – A 3.2.-3.4. pont vonatkozásában nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a hivatalos megrovásban részesített személyek.
  • A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetése esetén a 2020. szeptember 16. – 2020. október 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani azzal, hogy a támogatási kérelem benyújtásához elengedhetetlen a 2020. év első 8 hónapján belül kiadott, legalább 1 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.
  • Az 1. pont b)-h) alpontja szerinti támogatás esetén a 2020. július 1. – 2020. július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A részletes felhívást ide kattintva tölthetik le: