Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy módosult a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása – 2023. pályázati kiírása.

A módosítás a pályázati kiírás 1.3. pontját érinti, amely az alábbiak szerint módosul:

1.3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A rendelkezésre álló forrás összege 7 600 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

Letölthető dokumentumok:

2023.04.03.