Az autonómiatörekvések egyeztetése során a Kárpát-medencében, Honfitársaink részéről nem egyszer merült fel a kérés, hogy készüljön olyan tájékoztató, amelyből megismerhető az autonómia elmélete és gyakorlata. Így most, egy olyan anyagot tart a kezében a Kedves Olvasó, amely ismeretterjesztő igénnyel foglalja össze az autonómia lényegét, kereteit, típusait, továbbá ‒ a teljesség igénye nélkül ‒ bemutat néhány Európában létező autonómiaformát.

Az elsősorban nem tudományos céllal készült Autonómia tájékoztatófüzet azoknak az igényeknek tesz eleget, amelyek közérthető megfogalmazásban, az önrendelkezésről való tárgyi tudás megteremtésére és  növelésére irányulnak, a már meglévő tartalmi ismeretek és gyakorlatok alapján.

Kiadványunk alapját Bognár Zoltán kolozsvári politológus publikációi jelentik. Így megköszönöm
ezúton is neki, továbbá Kántor Zoltánnak, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
igazgatójának és Márky Dániel, Fekete Zsuzsanna munkatársaimnak a segítségét az
anyag véglegesítésében. Ugyanakkor hálásak vagyunk Dr. Tóth Norbert iránymutatásaiért.

A kiadványt ide kattintva tölthetik le: