Tisztelt Kedvezményezettek!

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kezdeményezésére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – az ukrajnai háborús eseményekre tekintettel – javaslatot tett a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság részére a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi testvértelepülési programok és együttműködések támogatására irányuló pályázatok keretében létrejött támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos, a támogatási cél módosítására irányuló kérelmek kezelésére.

A Bizottság a 35/2022. (04. 11.) számú határozatában hozott döntése alapján a 2020. évi és a 2021. évi „Pályázati kiírás testvértelepülési programok és együttműködések támogatására“ című, valamint a 2022. évi „Pályázati kiírás a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” című pályázati kiírások keretében támogatott, kárpátaljai vonatkozású pályázatok tekintetében a kedvezményezett – indokkal alátámasztott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott módosítási kérelem alapján – kezdeményezheti a támogatói okiratnak a támogatási céltól eltérő, humanitárius segítségnyújtásra irányuló módosítását, ha a támogatási célnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95/B. § (3) bekezdése szerinti meghiúsulását vagy tartós akadályba ütközését a kedvezményezett valószínűsíti.

A támogatási cél módosításának lehetőségével azok a kedvezményezett önkormányzatok, amelyek testvértelepülése Kárpátalján található és a tervezett programjaikat nem tudják megvalósítani, az elnyert, de még fel nem használt támogatási összeget humanitárius segítségnyújtásra használhatják fel, azaz a háborús események kapcsán felmerült szükségletek kielégítésére alkalmas eszközök, élelmiszerek és egyéb szükséges anyagok beszerzésére fordíthatják, és azokat eljuttathatják a háborús eseményekkel érintett testvértelepülésük részére.

A fentiek alapján benyújtott módosítási kérelmekről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató saját hatáskörben dönt. A támogatási jogviszony módosítására a pályázati és elszámolási útmutatóban, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak az irányadóak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy – a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendeletre tekintettel –

  • a 2020. évi „Pályázati kiírás testvértelepülési programok és együttműködések támogatására“ című pályázati kiírás keretében létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a beszámolás határideje 2022. július 30. napjára módosul,
  • a 2021. évi „Pályázati kiírás testvértelepülési programok és együttműködések támogatására“ című pályázati kiírás keretében létrejött támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a beszámolás határideje 2023. január 30. napjára módosul.

A jogszabályon alapuló határidő-módosítás a kedvezményezett számára automatikus.

Budapest, 2022. április 13.