Határtalanul! program
Pályázati kiírás külhoni magyar diákok közötti kapcsolatok megteremtésére, erősítésére

Pályázati kategória kódja:
HAT-KP-1-2019
Meghirdetés dátuma: 2019. augusztus 13.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató meghívásos pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.),
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
 • a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
  rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja

A pályázat célja külhoni magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő, 7–12. évfolyamon tanuló diákok szervezett, csoportos külhoni utazásának (a továbbiakban: kirándulás) támogatása Magyarországgal szomszédos országba, ahol más külhoni magyar fiatalokkal ismerkedhetnek, és személyes kapcsolatokat teremthetnek, hozzájárulva ezáltal az összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez.

2. A meghívásos pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre

2.1. A következő szervezetek nyújthatnak be pályázatot jelen kiírás keretében:

a) Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
b) Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
c) Magyar Nemzeti Tanács;
d) Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség;
e) Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma;
f) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott szervezet (a továbbiakban: pályázó) a HAT-KP-1-2019 sz. pályázati kiírás keretében egy pályázatot nyújthat be.

3. A pályázat tartalmi követelményei, a támogatható tevékenységek köre

3.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan kirándulások szervezése támogatható,

a) amelynek során kirándulásonként legalább 7 olyan – a 2019/2020. tanévben 7-12. évfolyamon tanuló – diák vesz részt, akik a tanulmányi kirándulás időpontjában valamely külhoni (állami, egyházi stb. fenntartású) köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak és magyar tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt,
b) amely kirándulások helyszínei Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország és Magyarország (a továbbiakban: célország) közül egy vagy több ország magyarlakta területe.

3.2. A pályázónak a pályázatban meg kell határoznia a tanulók és a kísérők (a továbbiakban együtt: utazók) teljes tervezett létszámát.
Utazónak minősül:

 • diák;
 • kísérő pedagógus;
 • érintett intézmény alkalmazottja, aki kísérőként vesz részt a kiránduláson;
 • kísérő szülő;
 • egyéb kísérő;
 • sofőr.

Támogatható tevékenységek:

3.3. Jelen pályázat keretében külhoni, magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő utazók kirándulása támogatható a célország(ok) magyarlakta területeire.
3.4. A kirándulások során a diákok a célországban élő magyar fiatalokkal közös programokon vesznek részt (pl. közös sporttevékenység, kirándulás, természetjárás, városnézés, múzeumlátogatás stb.).
3.5. A pályázat keretében a pályázó több, külhoni, magyar tanítási nyelvű oktatásban résztvevő diákcsoport eltérő helyre és eltérő időpontban megvalósuló kirándulására is kérhet támogatást azzal, hogy egy diák a pályázat keretében csak egy kiránduláson vehet részt.

4. A pályázat megvalósítási időszaka:

2019. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

A részletes pályázati kiírást és dokumentációt itt tudja letölteni:

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: