A Kőrösi Csoma Sándor Programmal párhuzamosan a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programot indított a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán. A Petőfi Sándor Program az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot.

A program során hatvanöt magyar fiatalt küldünk ki ezen országokba. Az érintett országokban a magyar szervezetek, egyházak, oktatási intézmények, meghatározták azokat a területeket, ahol a legnagyobb hasznukra lehetnek ösztöndíjasaink.

A program alapvető célja, hogy a szórványterületeken fogyásban lévő magyarság identitását megerősítsük, segítsük a már meglévő kinti közösségeket. Célunk, hogy ez által elkezdődjön a közösségi hálózatok kiépítése, és első körben lassítsa, hosszú távon megállítsa és visszafordítsa a magyarság számarányának csökkenését.

További céljaink:

• a határon túli magyarság és az anyaországi magyarok közti kapcsolatok erősítése;
• az ösztöndíj keretében szeretnénk elérni, hogy magyarországi ösztöndíjasok látogassanak el a külhoni magyarság szórványközösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel támogassák a Magyarországhoz való kötődésüket;
• erősítsék a szórványközösségek magyar azonosságtudatát.

 

További célok között szerepel, hogy nemzeti elkötelezettségű fiatalok számára tanulási lehetőséget biztosítsunk a szórvány közösségekben, valamint nemcsak az anyaországból, hanem az elszakított területekről másik külhoni nemzetrészhez is küldjünk ösztöndíjasokat.

A programban részt vevő 65 ösztöndíjast kimondottan a szórvány területekre küldjük, hiszen ott látjuk a legnagyobb veszélyét a magyar identitás teljes elveszítésének. Hasonlóképpen a Kőrösi Csoma Sándor Programhoz, kértük a kinti szervezeteket, hogy jelöljenek ki mentorokat, akik a későbbiekben koordinálják és segítik az ösztöndíjasok munkáját.

Pályázó lehetett az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent.

A pályázat benyújtásának határideje 2017-ben március 15-ével lezárult. Az egy hónapos határidő alatt összesen 530 db pályázat érkezett a két ösztöndíjprogramra közösen. Közülük 101 fő jelentkezett kizárólag a Petőfi Sándor Programra, 133 fő mindkettő programra A jelentkezők közül 108 fő külhoni magyar, a diaszpóra magyarsága kis létszámban képviseltette magát. Az arra alkalmasnak tartott pályázókat az Államtitkárság kollégáiból álló bizottság hallgatta meg személyesen egy interjú keretén belül. Az interjúk és a benyújtott pályázati anyag eredménye alapján választottuk ki az 65 főt.

Az ösztöndíjasok régiónkénti eloszlása a következőképpen alakul (2017):

Felvidék: 12 fő
Délvidék (Szerbia):7 fő
Horvátország: 2 fő
Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Macedónia: 1-1 fő
Lengyelország, Csehország: 1-1 fő
Kárpátalja: 8 fő
Erdély: 31 fő

A nyertes pályázók között 16 külhoni származású fiatal is szerepel, akiket célirányosan nem abba a régióba küldünk ki az ösztöndíjjal, ahonnan származnak, hanem célunk volt például kárpátaljai származású fiatalt juttatni Felvidékre, vagy felvidéki pályázót Erdélybe. Az ösztöndíjasok a szervezetek kéréseinek megfelelően lettek kiválasztva a legkülönfélébb munkákra: van köztük sok pedagógus végzettségű, magyar és történelemtanár, cserkész, pályázatírásban jártas szakember, néprajzos, népzenész, néptánc pedagógus, óvónő és tanítónő.

Az oktatási időszakot követően, 2017 szeptember elején utazott ki az 65 fiatal a megjelölt célországokba kilenc hónapra.

A 2018-as pályázati felhívást ide kattintva olvashatják el, ennek határideje március 12. Ezt követően március 19 és április 13. között hívjuk be interjúra a pályázókat, a külhoni programtervezet megvalósítása pedig 2018. szeptemberében kezdődik.

További információk: www.petofiprogram.hu