Nemzetpolitikai alapismeretek c. könyv elsősorban a közigazgatásban dolgozók képzése érdekében született, de haszonnal forgathatják az egyetemi képzésben részt vevő hallgatók is, valamint a nemzetpolitika iránt érdeklődők. A kötet a Magyar Nemzetpolitika – A magyar nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentumban, valamint a Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési programban megfogalmazott, a közigazgatásban dolgozók képzését szolgáló elképzelésekhez illeszkedik. A szerkesztés során figyelembe vették, hogy a kötet fejezetei tartalmazzák a külhoni magyarokra és a magyar állam nemzetpolitikájára vonatkozó legfontosabb ismereteket.

 

A kötet nyolc fejezetre tagolódik és átfogó ismereteket kíván nyújtani a magyar nemzetpolitikáról, annak történelmi, stratégiai és közigazgatási vetületeiről, a kisebbségi jogokról és az európai kisebbségvédelmi keretekről, a szomszédos országok politikai és közigazgatási rendszeréről, az állampolgárságról, a külhoni magyarság önszerveződéséről, demográfiai és oktatás helyzetéről, valamint a kisebbségi közösségek etnikai pártjairól.

A tananyag szerzői a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, a Népességtudományi Kutatóintézet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársai.

A kézirat zárásának időpontja: 2013. október 22.

A kötet a Dialóg Campus Kiadó oldaláról az alábbi képre kattintva teljes terjedelmében elérhető.

A kötetet a média, a közigazgatás és a tudományos élet képviselői jelenlétében 2013. november 4-én Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese, Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, és Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, a kötet szerkesztője mutatta be.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Nemzetpolitikai alapismeretek – szerzők (pdf)

LETÖLTÉS

Nemzetpolitikai alapismeretek – tartalomjegyzék (pdf)

LETÖLTÉS

Nemzetpolitikai alapismeretek – teljes szöveg (pdf)

LETÖLTÉS