A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2023. költségvetési év során a vallási közösségek 2023. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek.

A működési célú támogatásba beletartoznak többek között a személyi jellegű kifizetések, bérköltség és járulékok, valamint dologi kiadások. A felhalmozási célú támogatás a vallási közösségek fenti célok megvalósítását szolgáló ingatlan vásárlására, felújítására, bővítésére, tárgyi eszköz beszerzésre, fejlesztésére, akadálymentesítésére fordítható.

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek. A felhívásra az Ehtv. 9/G. §-a szerinti bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem nyújthat be támogatási kérelmet.

A jelen felhívás keretében felosztható támogatási keretösszeg 121 200 000 Ft.

Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás 2023. január 1 – december 31. közti időszakban használható fel.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje:

2023. február 20., 16 óra 00 perc

A támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A felhívás teljes szövege és az adatlap ide kattintva érhető el.

2023.01.18.