Tíz esztendős a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelésére 2011 áprilisában jött létre nonprofit gazdasági társaságunk, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása.

Az Alapkezelő a határon túli oktatás-nevelési pályázatokon kívül, melyek több mint 250 ezer külhoni támogatottat: gyermeket és fiatalt érintenek, természetes és jogi személyek, önkormányzatok, intézmények, egyházak és civil szervezetek számára nyílt pályázati rendszert működtet, egyedi támogatási kérelmek elbírálásának adminisztrációját végzi. A Kormány nemzetpolitikai stratégiájához igazodva meghívásos pályázati felhívásaival támogatja azon kiemelt nemzeti jelentőségű szervezeteket, intézményeket, illetve programokat, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a határon túli magyarság önazonosságának megőrzésére.

A BGA Zrt. a kezelője a hazai nemzetiségi és egyházi pályázatoknak. Szervezetünk a civil támogatásokkal, a NEA pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat is ellátja, valamint a Magyar Falu Program és a Városi Civil Alap pályázatait is kezeli.

A tíz év alatt minden munkatársunk azért dolgozott, hogy a jogszabályban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásával, a kitűzött nemzetpolitikai célok elérésével együtt a színvonalas, korrekt, egységes ügyfélkezelés is megvalósuljon. Köszönjük, hogy ebben partnereink voltak!

Erdélyi Rudolf, vezérigazgató

 

2021.04.18