Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

 

A pályázati kiírás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen: magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között

  • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
  • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
  • a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatása;
  • a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása;
  • új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a programok előkészítése, illetve megvalósítása során különösen legyenek tekintettel a megvalósítás helyszínén érvényben lévő, hatályos járványügyi szabályokra, illetve azok betartására.

 

A jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Azon települési vagy megyei önkormányzat, amely 2020-ban az Alapkezelő által megjelentetett testvértelepülési pályázati kiírás keretében támogatásban részesült, de a támogatott programot a járványügyi helyzetre tekintettel nem tudta megvalósítani és a megvalósítási időszak 2021-re tolódott, pályázatot kizárólag a korábban támogatott testvértelepülési programtól eltérő program megvalósítására nyújthat be.

 

Megvalósítási időszak: 2020. július 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. július 1.

Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra.

 

A pályázatok benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: