2016. július 31. – 2016. augusztus 6. között került megrendezésre a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem, melyet a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet immáron 5. alkalommal szervezett közösen. Július 31-én, vasárnap délután nagy izgalommal várták a szervezők a nyári egyetemistákat. Estére mindenki meg is érkezett külhonból, így kezdetét vették a programok. Az egy hetes nyári egyetem ismerkedési esttel kezdődött, a rövid bemutatkozások után, egy névtanulós játék garantálta a jókedvet. Másnap, augusztus 1-jén került sor a szabadegyetem hivatalos megnyitójára. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevőket, valamint bemutatta a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjait, aktuális projektjeit. Ezt követően Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója üdvözölte a hallgatókat. Köszöntőjében összefoglalta a szomszédos államok jogi és politikai hozzáállását a kisebbségi jogokhoz, és hangsúlyozta, hogy nincsenek biztosítva a kisebbségi jogok a Kárpát-medence államaiban. Kiemelte a nyári egyetem jelentőségét, valamint, azt is, hogy az elméleti és gyakorlati előadásokon túl fontos a kapcsolatépítés és közös diskurzus. Ezt követően Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szólt a jelenlevőkhöz, és mindenkit bíztatott arra, hogy a nyári egyetemet használják ki a tapasztalatcserére és a tartalmas szakmai előadásokon túl a személyes beszélgetésekre is.

– SZIMULÁCIÓS TRÉNING –

Kántor Zoltán „Nemzeteszme, nemzetstratégia, alapfogalmak” címmel tartott előadást, ahol olyan nemzetpolitikai és kisebbségi jogi alapfogalmakat tisztázott, amelynek ismerete elengedhetetlen a nyári egyetem előadásainak megértése során. Előadását követően a Kisebbségi Jogvédő Intézet partnere, Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezetője beszélt a civil társadalom jelentőségéről, a civil aktivizmusról, és bemutatta a civilek eszközeit. A bemutatás azt a célt is szolgálta, hogy a délutáni órákra tervezett szimulációs tréning során a résztvevők használják ezen civil lehetőségeket. A hallgatók remekül vették az akadályokat, gyakorolták az érdekérvényesítést, és ugyanakkor szembesültek a civil aktivisták mindenkori nehézségeivel. A hallgatók gyakorolták a tárgyalástechnikát, és mindenekelőtt a közösségként való fellépést. A tréning sikerességét mutatja, hogy az esti órákban került elemzésre a csoportok teljesítménye. Az előadó több órán keresztül értékelte a csoportok munkáját, a résztvevők pedig nagyfokú érdeklődést mutattak az értékelés során. Az előadó mindenkit bíztatott a civil aktivizmusra, azonban hangsúlyozta, hogy kellő kitartás és motiváltság szükséges ehhez a tevékenységhez.

– JOGVÉDELEM A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZETNÉL –

Az augusztus 2-ai, keddi nap témája az intézetekben működő kutatási tevékenység volt. A résztvevők betekintést nyerhettek a Kisebbségi Jogvédő Intézet működésébe. Az Intézet jogi munkatársa, dr. Antal Eszter ismertette az Intézet éves tevékenységét, beszélt az Intézet korábbi és jövőbeni projektjeiről, kiemelte az Intézet nyári egyetemeinek hatékonyságát, kisebbségvédelmi konferenciákat, amelyek egyben szakmai beszélgetéseknek is teret adnak. Ezt követően dr. Görög Dóra, a Kisebbségi Jogvédő Intézet jogi munkatársa ismertette a Kisebbségi Jogvédő Intézet gondozásában álló peres ügyeket. A résztvevők megismerték az Intézet 5 éves működése során szakmailag támogatott ügyeket, továbbá azok jellegük szerinti tipizálását. Láthattak továbbá egy statisztikai kimutatást a kisebbségvédelmi konkrét ügyek számának növekedéséről 2012 óta. Az áttekintést szemléltető ábrák és táblázati összefoglalók segítették. Az Intézet két munkatársa dr. Görög Dóra és dr. Antal Eszter a csapatmunkára is nagy hangsúlyt fektetett, hiszen kis csoportokban együttműködve kellett gondolkozni arról, mi egy alkotmány preambulumának célja, milyen értékek mentén alakít ki egy preambulumot az alkotmányozó hatalom. A résztvevők megismerhették több állami alkotmány preambulumának szerkezetét, és azt is, hogy milyen értékek kerülhetnek hangsúlyozásra. A Kisebbségi Jogvédő Intézetet bemutató panelt követően kerekasztal beszélgetés vette kezdetét, melyet Csóti György igazgató úr moderált. A meghívott előadók, Orosz Örs, a Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom vezető aktivistája, Darcsi Karolina, a Lehoczky Tivadar Intézet kutatója, Rákóczi Krisztián a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója beszéltek arról, hogyan végzik munkájukat az aktivisták, valamint milyen egy kutató „napirendje”. Orosz Örs bemutatta, hogyan készülnek az aktivisták egy projektre, hogyan történik a szerveződésük, mik a nehézségei és örömei ennek a tevékenységnek. Darcsi Karolina bemutatta a Lehoczky Tivadar Intézet munkáját, és megismertette a hallgatókkal a kutatói életet. Rákóczi Krisztián kiemelte a kutatói pálya nehézségeit, hiszen egy kutatónak a „terepmunka” elvégzése után papírra kell vetni gondolatait, tapasztalatait. A délutáni programokat a festői szépségű máriabesnyői parkba tervezte a szervezői gárda, és kezdetét vette a nemzetpolitikai csillagtúra. A résztvevőknek csapatokat alkotva kellett bizonyítaniuk talpraesettségüket, logikájukat. Az akadályverseny állomásain fel kellett eleveníteni a székely kapu történetét, elő kellett venni a jogi ismereteket egy teszt sikeres megoldásához, együttes gondolkodással párosítani kellett magyar feltalálókat és magyar találmányokat, de sok más feladatban is szükség volt a magyar ügyességre.

– LÁTOGATÁS A MAGYARSÁG HÁZÁBAN –

Augusztus 3-án busszal érkezett a csoport Budapestre, hiszen a szerdai előadásoknak a Magyarság Háza adott helyet. Ez a nap a kisebbségvédelem nemzetközi jogi helyének, szerepének bemutatását célozta meg. Dr. Varga Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság jogi referense ismertetett néhány, a nemzetközi jogban jelentős és a strasbourgi bíróság előtt szerepelt kisebbségi jogi vonatkozású peres ügyet. Ezt követően Dr. Kardos Gábor, egyetemi tanár, az Európa Tanács Szakértői Bizottságának tagja mutatta be az Európa Tanács és a Szakértői Bizottság működését, valamint a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának jogi rendszerét. Az előadást követően a szakértő a résztvevők felől érkező gyakorlati kérdésekre is választ adott. A kisebbségvédelemről szóló elméleti előadások után a nyári egyetemista hallgatók megtekinthették a Mi, magyarok kiállítást is, ahol pár órában lehetőségük nyílt megismerni, mit adott a világnak a magyarság, valamint mit jelent magyarnak lenni a 21. században.

– KISEBBSÉGVÉDELEM AZ ÜGYVÉDEK SZEMÉVEL –

A csütörtöki napi előadásokat két kisebbségvédelemben jártas ügyvéd, Menyhárt Gabriella, valamint Iljasovics Viktor nyitották meg. Mindkét ügyvéd, az Intézet partnereiként számolt be olyan bíróság előtti peres ügyekről, amelyekben a diszkrimináció ténye és kisebbségi jogsértés is felmerült. Menyhárt Gabriella, nagyváradi ügyvéd ismertette az ügyvéddé válás feltételeit Romániában, Iljasovics Viktor, ungvári ügyvéd pedig az ügyvédek szerepét mutatta be a bírósági eljárás során Ukrajnában. Menyhárt Gabriella több konkrét peres ügyének részleteibe is betekintést engedett, mely nagy érdeklődésre adott számot.

– DIGITÁLIS KÉTNYELVŰSÉG –

A délutáni szekció a digitális kétnyelvűség témáját vette górcső alá. Horony Ákos, a Fórum Kisebbségkutató Intézet jogásza, kutatója ismertette a felvidéki helyzetet, Bethlendi András, az Igen, tessék Mozgalom vezetője több kétnyelvűségi akcióról beszélt, míg Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulást képviselve bemutatta kiadványaikat, munkájukat. A napot egy borászati bemutató zárta, Csali János, nemesvitai borász a balatonfelvidéki borok elkészítését és fajtáit mutatta be. Augusztus 5-én, pénteken Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója beszélt a szlovákiai 2016-os parlamenti választásokról. Ezt az előadást Morvai Tünde ifjúságkutatásról szóló előadása követte. A péntek délután fakultatív programokkal folytatódott, a csoport a gödöllői királyi kastélyban tett látogatást. Ezt követően, gazdagodva számos művészeti, történelmi jellegű információval, a zenei est vette kezdetét.

A szervezők részéről elmondhatom, hogy ismételten egy aktív, érdeklődő külhoni csapatot láthattunk vendégül, és bízunk benne, hogy megfelelő alapokra helyeztük tudásukat a kisebbségvédelem terén. Ahogy minden évben, most is törekedtünk arra, hogy a kisebbségvédelem gyakorlati oldalába is betekinthessenek a résztvevők. Ezt szolgálta a szimulációs tréning, és olyan csapatmunkák, ahol kipróbálhatták a nyári egyetemisták, milyen közösségben működni, és együttesen eredményeket elérni a kisebbségi jogok terén. Bízunk benne, hogy jövőre is egy szakmailag tartalmas egy hetet tölthetnek itt a jelentkezők, az előadásokkal gazdagodik tudásuk, és lehetőségük nyílik a kapcsolatépítésre.