Nemzetiségi támogatások a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek 2019. évi nemzetiségi pályázati támogatásaira vonatkozóan.

A nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-19): A támogatás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-19): A támogatás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-19): A támogatás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-19): A támogatás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

Szerződéskötési dokumentumok:

Útmutató a nemzetiségi támogatások felhasználásához

Nyilatkozat kedvezményezett fizetési számláiról

Nyilatkozat adatok változatlanságáról

Lemondó nyilatkozat (Ez a lemondó nyilatkozat működési és feladatalapú támogatások tekintetében nem használható!)

Banki felhatalmazó levél

Döntési listák:

A nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-19)

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-19)

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-19)

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-19)

A Nemzetiségi célú támogatások 2019. évi felhívásai és kapcsolódó dokumentum:

A nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2019. évi költségvetési támogatása

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. évi költségvetési támogatása

Általános Szerződési Feltételek (pdf)