A korábbi emlékkönyvekhez hasonlóan ez a kötet is – a legújabb kutatási eredmények felhasználásával – megszívlelendő tanulságokat és méltó emléket kíván állítani történelmünk kiválóságának, nagy királynőnknek, akiért a pozsonyi országgyűlésen összegyűlt magyar rendek közfelkiáltással készek voltak életüket és vérüket adni: „Vitam et sanguinem pro rege nostro!”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiadásában megjelent kötet olyan munka, amelyben szlovákiai, osztrák könyvtárak, galériák anyagai, képei, külföldi történészek véleményei (sőt, teljes, lefordított tanulmánya is) megjelennek.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ünnepélyes könyvbemutatón kifejtette: Mária Terézia józan ésszel és vallásos lelkiismeretességgel uralkodott. Konzervatív volt, de felismerte az idők szavát, átlátta saját korának problémáit és megfelelő válaszokat adott rájuk. Számos nagyszabású intézkedése volt például az egészségügy, az oktatás vagy a jobbágyság helyzetének javítása terén, melyek miatt joggal nevezhető konzervatív reformernek.

Semjén Zsolt beszédében kiemelte, hogy Mária Terézia a magyar történelem kimagasló személyisége, aki mégsem kapta meg az őt megillető helyet. Mint mondta, ha a történelmi tényeket és uralkodását elfogulatlanul vizsgáljuk, átrajzolódik ez a negatív kép. Mária Teréziának, a Habsburg Monarchia uralkodójaként, Magyarország és Csehország királynőjeként negyvenéves uralkodása alatt sikerült megteremtenie a birodalom népeinek olyan szellemi, kulturális, gazdasági prosperitását, amely sokáig példátlan volt Közép-Európában. A miniszterelnök-helyettes elmondta: a Mária Terézia uralkodása alatt megvalósuló egység az az egy évszázaddal későbbi Osztrák–Magyar Monarchia előképének tekinthető, amelyik összehasonlíthatatlanul természetesebb történelmi, földrajzi, kulturális és mentalitásbeli egység volt, mint ma az Európai Unió.

Semjén Zsolt említést tett arról is, hogy a magyar állam szerződést kötött a Habsburg–Lotaringiai-házzal Habsburg Ottó hagyatékának gondozására. A Habsburg-ház nem pusztán a magyar történelem, a múlt része, de a magyar jelené és jövőé is. Nagyszerű dolog, hogy a Habsburg-család két tagja is a magyar diplomáciában szolgálja Magyarországot és a magyar nemzetet – tette hozzá.

A történelem és az üdvtörténet elválaszthatatlan. A szentté avatott első magyar királyunk, Szent István, és a szintén boldoggá avatott IV. Károly királyunk is azt jelzi, hogy a magyar uralkodók a szakralitásban is különlegesek a világtörténelemben – mondta a miniszterelnök-helyettes.

A következő kötet Luxemburgi Zsigmondtól szól majd.

2023.02.20.