Megjelent és teljes terjedelmében letölthető a Kisebbségi Szemle 2019/2. száma.

Impresszum

Tartalom

Pach János: Mire jó nekünk az autonómia (fogalma)? 

Fodor János: Erdélyi magyar útkeresés és politikai önszerveződési formák az impériumváltás időszakában

Tonk Márton: Adalékok a romániai magyar felsőoktatási stratégiához: demográfiai, oktatáspolitikai, nemzetpolitikai kihívások 

Kovács Klára – Pallay Katalin: Kárpátaljai mobilis hallgatók identitástudatának vizsgálata a Nemzetközi Előkészítő Intézet példáján

Gazsó Dániel: Diaszpórainterjúk

Resume

Szerzők