A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásával kapcsolatos feladatmutató pontszámokat, valamint a képviselő-testületi ülések dátumát.

 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi feladatalapú pontszámaival kapcsolatos észrevétel benyújtásának módja

A helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételt elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

Elektronikusan a nemzetiseg@bgazrt.hu címre megküldött levélhez csatolt észrevétel fényképhű, digitális másolatát (pdf fájl) fogadja be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt..Postai úton az észrevételt a következő címre kell küldeni:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzetiségi támogatások osztálya
1253 Budapest, Pf. 52

FIGYELEM! A benyújtás módjától függetlenül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. csak azt az észrevételt fogadja be, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke (akadályoztatása esetén az elnök-helyettes) aláírásával hitelesített.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az észrevételt nem szükséges elektronikus és postai úton egyaránt benyújtani.

Az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.

Az észrevételek benyújtásának határideje 2019. március 29.

I. körös pontszámok (pdf)

Testületi ülések dátumai (pdf)