Az NPKI 2012 óta rendszeresen hirdet szakmai gyakorlatot magyarországi egyetemi jogviszonnyal rendelkező hallgatók, illetve külhoni magyar hallgatók számára. 2013 óta az ERASMUS gyakornoki program keretében is fogadunk hallgatókat.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet olyan, elsősorban politológus, nemzetközi tanulmányok, bölcsész, történész és biztonsági tanulmányok szakos hallgatók számára hirdeti meg gyakornoki programját, akik érdeklődnek a nemzetpolitika, a határon túli magyarság és a szomszédságpolitika iránt. A program keretében a gyakornokoknak lehetőségük van mélyebben elmerülni a saját kutatási témájukban, bekapcsolódnak az Intézet tudományos munkájába (kutatási részfeladatok, anyaggyűjtés, kronológia-készítés, háttéranyagok összeállítása, recenzió írása az intézeti folyóirat, a Kisebbségi Szemleszámára), továbbá részt vesznek az Intézet rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában. Ösztönözzük a hallgatók részvételét nemzetpolitikai, kisebbségi vonatkozású konferenciákon.

A gyakornokok munkáját mentor-rendszerben egy-egy kutató irányítja. Egyszerre legfeljebb 3 hallgatót fogad az Intézet.

Gyakornoki programunk – a közigazgatásban dolgozók szakmai továbbképzése, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történő oktatás, valamint a Kisebbségi Jogvédő Intézettel közösen szervezett nyári egyetemünk mellett – beleilleszkedik a Nemzetpolitikai stratégia kerete c. dokumentum által kitűzött célba, miszerint erősíteni kell a külhoni magyarok és a nemzetpolitika iránti fogékonyságot a fiatalok körében.

Jelentkezési határidő: 2019. február 25.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: