Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. mellékletében foglaltak alapján a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásának második részletét 2021. június 30-ig a Magyar Államkincstár közreműködésével folyósítjuk az érintett önkormányzatok részére.

Felhívjuk azonban a figyelmet a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 134. §-ában foglalt alábbi kötelezettségre.

„Ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását vagy államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Nek. tv. fenti rendelkezésétől eltérni nem tud, mérlegelési jogköre nincs.

Kérjük, a felfüggesztéssel érintett önkormányzatokat, hogy az elmaradt beszámolóikat [működési támogatás (2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020), illetve feladatalapú támogatás (2015; 2016; 2017; 2018; 2019)] mielőbb pótolják az alábbi címre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság

1253 Budapest, Pf. 36.

 Az elszámolással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a mukfel.elszamolasok @bgazrt.hu címen.

 

Az érintett nemzetiségi önkormányzatoknak a 2021. évre vonatkozó költségvetésüket és a 2020. évre vonatkozó zárszámadásukat az illetékes kormányhivatal felé kell benyújtaniuk. Az Alapkezelő a kormányhivatalok havi adatszolgáltatása alapján törli a felfüggesztést és rendelkezik az utalásról. Az Alapkezelő részére a vonatkozó dokumentumokat megküldeni nem szükséges.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanezen feltételek vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának kifizetésére is, amelynek második részlete – a Nek. tv. fenti előírásainak teljesítése esetén – 2021. augusztus 15-éig kerül folyósításra.

A nemzetiségi támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben munkatársaink továbbra is rendelkezésre állnak telefonon: +36 1 795 5400 (minden munkanapon 9-12 óra között), e-mail-en: nemzetiseg@bgazrt.hu

 

Budapest, 2021. június 30.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.